Lyhytaikaishoito ja kuntoutus

Ikäihminen saa opastusta kuntopyörän käyttöön
Kuntouttava päivätoiminta
Ikäihmiset pelaavat muistipeliä
Kuntoutusyksiköt