Terveyskeskusosasto

HUOM! Osastolla vierailukielto koronatilanteen vuoksi 18.7.–27.7.2022. Vierailukielto ei koske saattohoidossa olevia potilaita tai potilaita, joiden tila on todettu kriittiseksi. Näiden potilaiden omaisten tulisi olla ennen vierailua yhteydessä terveyskeskusosastolle, puh. 02 4362624.

Terveyskeskuksen osasto (ent. vuodeosasto) on 36-paikkainen akuutti- ja kuntoutusosasto naantalilaisille potilaille.

Osastolle tullaan terveyskeskuslääkärin lähetteellä tai jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta.

Osastolla hoidetaan sisätauteihin kuuluvia sekä kirurgisia ja neurologisia potilaita sekä päihdehuollon asiakkaita. Loppuvaiheen saattohoitopotilaat pyritään hoitamaan aina pienessä huoneessa ja omaiset saavat olla osastolla 24/7. Yhden- ja kahden hengen huoneita tarvitaan myös eristyspotilaiden hoitamiseen.

Osastolla toteutetaan kuntouttavaa hoitotyötä, joka tarkoittaa potilaan voimavarojen hyödyntämistä jokapäiväisissä toiminnoissa sekä toimintakyvyn säilyttämistä. Tavoitteena on potilaan omatoimisuuden ja terveyden edistäminen ja ylläpitäminen.

Hoitajat työskentelevät potilaan kanssa ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Kuntohoitaja, fysioterapeutti ja lääkäri ovat osastolla virka-aikana.

Ohjeet osastolla vierailuun pandemia-aikana

Osastolla vierailukielto koronatilanteen vuoksi 18.7.–27.7.2022. Vierailukielto ei koske saattohoidossa olevia potilaita tai potilaita, joiden tila on todettu kriittiseksi. Näiden potilaiden omaisten tulisi olla ennen vierailua yhteydessä terveyskeskusosastolle, puh. 02 4362624.

  • Osaston vierailuaika on ma – su klo 14 – 18
  • Vierailu pyritään pitämään lyhyenä, n. 30 minuuttia.
  • Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.
  • Vierailijoita voi tulla pääsääntöisesti enintään 2 potilasta kohden
  • Vierailijan edellytetään huolehtivan hyvästä käsihygieniasta (käsien pesu ja käsidesin käyttö)
  • Sairaalavierailulla edellytetään maskin käyttöä kaikissa sairaalan tiloissa
  • Vierailijan tulee pitää 2 metrin turvaväli muihin potilaisiin, vierailijoihin ja henkilökuntaan
  • Henkilökunta opastaa vierailijaa käsihygienian toteuttamisessa, maskin käytössä ja turvavälin pitämisessä
  • Vierailun aikana ollaan potilashuoneissa, osaston yleisissä tiloissa oleskelua tulee välttää
  • Ulkoilu omaisten kanssa on sallittua ja suositeltavaa. 
Terveyskeskusosasto
Aukioloajat
Avoinna vuorokauden ympäri
Puhelinnumero
Käyntiosoite

Tuulensuunkatu 6
21100 Naantali

Postiosoite

PL 47
21101 Naantali

Lisätiedot

Terveyskeskusosasto sijaitsee terveyskeskuksen 2. kerroksessa. 

Location coordinates

Asiasanat

Perusterveydenhuolto