Asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (asiakasmaksulaki ja asiakasmaksuasetus), jossa määritellään maksujen enimmäismäärät. Kunta voi päättää ottaa käyttöön niitä pienemmät maksut tai antaa palvelun maksutta. Kunta ei saa periä palveluista niiden tuotantokustannuksia suurempaa maksua.

Asiakasmaksukatto

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin on määrätty maksukatto kalenterivuoden aikana aiheutuville kustannuksille. Maksukaton täytyttyä asiakas saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta.

Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu alenee maksukaton saavuttamisen jälkeen. Alle 18-vuotiaiden lasten maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa.

Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut, fysioterapia, sarjahoito, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksu sekä lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa.

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja esimerkiksi hammashoidosta, sairaankuljetuksesta, lääkärintodistuksista, erikoismaksuluokan maksuja, yksityislääkärin lähetteellä tehtävien laboratorio- ja kuvantamistutkimusten (esim. röntgen-, ultraääni- tai magneettikuvaus) maksuja eikä tulosidonnaisia maksuja.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjän pitää itse seurata maksukaton täyttymistä. Alkuperäiset maksukuitit on säilytettävä, sillä ne on esitettävä tarvittaessa ennen kuin asiakas saa todistuksen maksukaton täyttymisestä. Asiakas voi hakea vapaakorttia siltä laitokselta, jossa maksukatto on täyttynyt.

Tutustu sosiaali- ja terveysministeriön ohjeisiin   

Toimistosihteeri
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yksikkö
Terveyspalvelut
Puhelinnumero
02 4362 686
Matkapuhelinnumero
044 733 4746
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Terveyskeskus, Tuulensuunkatu 6

Toimistosihteeri
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yksikkö
Terveyspalvelut
Puhelinnumero
02 4362 684
Matkapuhelinnumero
044 417 1292
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Terveyskeskus, Tuulensuunkatu 6

Toimistosihteeri
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yksikkö
Hoito- ja vanhuspalvelut
Puhelinnumero
02 4345 384
Matkapuhelinnumero
044 733 4619
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut