Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus

lateral-image-left

Sosiaalityön palvelujen piiriin voi kääntyä esimerkiksi seuraavissa elämäntilanteissa:

  • elämänhallinnan haasteet
  • asumisen ongelmat ja asunnottomuus
  • päihde- ja mielenterveysongelmat
  • äkilliset kriisit, kuten ero, häätö tai kuolemantapaukset
  • velkaantuminen ja talouden hallinnan ongelmat
  • syrjäytyminen, yksinäisyys

Aikuissosiaalityössä autetaan löytämään ratkaisuja arjen pulmiin.

Sosiaalityössä työskentelevät sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat. Asiakkaan kanssa tehdään sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, jossa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne ja arvioidaan erilaisten tukitoimien tarvetta. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja ratkaista sosiaalisia ongelmia.

Sosiaalihuollon tukitoimia ovat esim. säännölliset tapaamiset sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän kanssa, sosiaalinen kuntoutus, asumispalvelut ja liikkumista tukevat palvelut.

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut