Avohoito

Terveyskeskuksen päihdetyön terveydenhoitajat toteuttavat riippuvuussairauksien lääkehoitoa ja antavat siihen liittyvää tukea, neuvontaa ja ohjausta. Lisäksi vastaanotolla toteutetaan  opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoitoa.       

Sosiaalityön päihdetyön sosiaaliohjaaja kartoittaa yhdessä asiakkaan kanssa hänen tilannettaan sekä tuen tarvetta ja antaa ohjausta,  neuvontaa ja tukea, jonka tavoitteena on vähentää ja poistaa päihteisiin liittyviä hyvinvointia ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä sekä tukea päihteettömyyteen. Työskentely voi olla myös suunnitelmallista toipumistyöskentelyä. Lisäksi sosiaaliohjaaja työskentelee päihdekuntoutuksesta kotiutuneiden kanssa.                 

Jotta voimme Sosiaali- ja terveyspalveluissa auttaa mahdollisimman hyvin, hoidon ja kuntoutuksen tarpeen arviointi ja -suunnitelma tehdään tarvittaessa sosiaali- ja terveystoimen yhteistyönä. Palvelut järjestetään ensisijaisesti avohuollossa. Päihdekuntoutus asiat käsitellään aina moniammatillisessa päihde- ja mielenterveystiimissä asiakkaan kirjallisella luvalla.

Turun A-klinikan sivuvastaanotto

Terveydenhoitaja
Organisaatio
SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUT
Puhelinnumero
02 4362 669
Matkapuhelinnumero
050 414 1191
Puhelinajat:

Arkisin klo 11.30-12

Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Terveyskeskus, avohoito, Tuulensuunkatu 6

Sosiaaliohjaaja
Organisaatio
SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUT
Matkapuhelinnumero
044 417 1363
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Päihde- ja mielenterveyspalvelut