Päihdetyö

Jos sinulla tai läheiselläsi on ongelmia alkoholin, lääkkeiden, huumeiden tai muiden riippuvuuksien kanssa, ei asian kanssa kannata jäädä yksin. Apua on saatavilla.

Päihdepalveluiden tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Hoidon ja kuntoutuksen tarpeen arviointi ja -suunnitelma tehdään tarvittaessa sosiaali- ja terveystoimen yhteistyönä, jotta voimme auttaa parhaiten. Palvelut järjestetään ensisijaisesti avohuollossa. Muita päihdehuollon palveluita ovat katkaisuhoito ja kuntouttava hoito.

Liitteet

Terveydenhoitaja
Organisaatio
SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUT
Puhelinnumero
02 4362 669
Matkapuhelinnumero
+358 504 141191
Puhelinajat:

Arkisin klo 11.30-12

Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Terveyskeskus, avohoito, Tuulensuunkatu 6

Sosiaaliohjaaja
Organisaatio
SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUT
Matkapuhelinnumero
+358 444 171363
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Päihde- ja mielenterveyspalvelut