Yhteydenotto lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tehdään yhteistyössä lapsen ja huoltajien kanssa. Lapsen vanhempi tai lapsi itse voi myös itse tehdä yhteydenoton lapsesta, jos hän kokee tarvitsevansa tukea.

Yhteydenoton perusteella toteutetaan palvelutarpeen arviointi, jossa yhdessä perheen ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa kartoitetaan perheen kokonaistilanne ja tuentarve. Arviointi ja mahdollisesti myönnettävät palvelut suunnitellaan yksilöllisesti perheen tarpeiden mukaan.

Avainsanat

Lapsiperheet
Sosiaali- ja terveyspalvelut