Neuvolan perhetyö

Neuvolan odotusaula

Neuvolan perhetyö on muuta neuvolatyötä täydentävää palvelua, jonka avulla pyritään löytämään perheen omia voimavaroja neuvonnan ja yhdessä tekemisen keinoin.

Lapsiperheen elämässä voi olla vaiheita, joissa omat voimavarat eivät tunnu riittävän arjessa selviämiseen. Vauva valvottaa ja on itkuinen, imetyksessä on ongelmia, vuorokausirytmi on hukassa, vanhemmat kokevat epävarmuutta lapsen hoidossa tai kasvatuksessa tai jokin yllättävä tilanne kohtaa perhettä. Nämä ovat esimerkkejä tilanteista, joissa perhe voi kaivata ulkopuolista tukea.

Neuvolan perhetyö on neuvontaa, palveluohjausta ja yhdessä tekemistä perheen kanssa vastausten löytämiseksi pulmatilanteisiin.

Neuvolan perhetyö on mahdollista, kun perheessä on alle kouluikäinen lapsi ja

  • tarvitaan neuvontaa lapsen hoitoon tai kasvatukseen liittyvissä asioissa
  • oma vanhemmuus tai jaksaminen mietityttää
  • perheen tukiverkosto on vähäinen
  • pari- tai perhesuhteissa on pulmia.

Neuvolan perhetyö on osa neuvolapalvelua ja on maksutonta.

Terveydenhoitaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yksikkö
Terveyspalvelut
Matkapuhelinnumero
044 733 0029
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address
Terveyskeskus, Tuulensuunkatu 6

Avainsanat

Lapsiperheet
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Perheiden palvelut
Neuvolapalvelut