Tietoa työllistämispalveluista

Naantalin kaupungin työllistämispalvelut toimii yhteistyössä mm. työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Työllistämispalveluissa työskennellään yhdessä asiakkaan kanssa ja tavoitteena on löytää asiakkaille konkreettisia työllistymiseen ja elämänhallintaan johtavia ratkaisuja. Tarjolla on erilaisia palveluja kaikenikäisille aikuisille. Asiakkaat asioivat sovittuina ajankohtina tai ajanvarauksella.

Ohjaajat tukevat, antavat tietoa ja suunnittelevat yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan omaan tilanteeseen sopivan palvelukokonaisuuden.

Sosiaaliohjaajan työ on tukea asiakasta ja hänen selviytymistään jokapäiväisessä elämässä. Asiakkaan aktivoiminen, työllistäminen ja erilaisten suunnitelmien laatiminen yhdessä asiakkaan kanssa on osa palvelua. Asiakkaan tilannetta kartoitetaan kokonaisvaltaisesti ja arvioidaan hänen palveluntarvettaan. Sosiaaliohjaaja tukee hänen etenemistään yhdessä laadittujen suunnitelmien mukaisesti ja seuraa niiden toteutumista sekä tarvittaessa ohjaa erilaisten palvelujen piiriin.

Sosiaaliohjaaja selvittää ja arvioi yhdessä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa asiakkaan kokonaistilannetta, toimintakykyä sekä kuntoutumismahdollisuuksia. Oikea-aikaisten ja riittävien palvelujen turvaamiseksi kuntoutusohjaaja toimii asiakkaan yhdyshenkilönä eri tahoille sekä asiakkaan tukena hänen kuntoutus- ja aktivointiprosesseissaan.

Palvelu on tarkoitettu naantalilaisille, joiden mahdollisuudet saada omatoimisesti työtä ovat jostain syystä heikentyneet. Erityiskohderyhmänä ovat vaille opiskelu- tai työpaikkaa jääneet alle 25-vuotiaat nuoret sekä pitkäaikaistyöttömät.

Asiakkaat ohjautuvat joko sosiaali- ja terveystoimen tai TE-toimiston lähettämänä tai suoraan työllistämispalvelujen sosiaaliohjaajien kutsumana.

Työllisyysohjaaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yksikkö
Sosiaalikeskus
Matkapuhelinnumero
044 417 1486
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address
Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2
Sosiaaliohjaaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yksikkö
Työllistämispalvelut
Matkapuhelinnumero
044 733 4570
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address
Pointti, Tuulensuunkatu 8
Ohjaaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yksikkö
Aikuissosiaalityö
Matkapuhelinnumero
044 417 1450
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address
Pointti, Tuulensuunkatu 8
Uraohjaaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yksikkö
Työllistämispalvelut
Matkapuhelinnumero
040 584 2561
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address
Pointti, Tuulensuunkatu 8

Avainsanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Työ ja työttömyys