Tietoa työllisyyspalveluista

Naantalin kaupungin työllisyyspalvelut toimii yhteistyössä mm. työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Työllisyyspalveluissa työskennellään yhdessä asiakkaan kanssa ja tavoitteena on löytää asiakkaille konkreettisia työllistymiseen ja elämänhallintaan johtavia ratkaisuja. Tarjolla on erilaisia palveluja kaikenikäisille aikuisille. Asiakkaat asioivat sovittuina ajankohtina tai ajanvarauksella.

Ohjaajat tukevat, antavat tietoa ja suunnittelevat yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan omaan tilanteeseen sopivan palvelukokonaisuuden.

Sosiaaliohjaajan työ on tukea asiakasta ja hänen selviytymistään jokapäiväisessä elämässä. Asiakkaan aktivoiminen, työllistäminen ja erilaisten suunnitelmien laatiminen yhdessä asiakkaan kanssa on osa palvelua. Asiakkaan tilannetta kartoitetaan kokonaisvaltaisesti ja arvioidaan hänen palveluntarvettaan. Sosiaaliohjaaja tukee hänen etenemistään yhdessä laadittujen suunnitelmien mukaisesti ja seuraa niiden toteutumista sekä tarvittaessa ohjaa erilaisten palvelujen piiriin.

Sosiaaliohjaaja selvittää ja arvioi yhdessä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa asiakkaan kokonaistilannetta, toimintakykyä sekä kuntoutumismahdollisuuksia. Oikea-aikaisten ja riittävien palvelujen turvaamiseksi kuntoutusohjaaja toimii asiakkaan yhdyshenkilönä eri tahoille sekä asiakkaan tukena hänen kuntoutus- ja aktivointiprosesseissaan.

Palvelu on tarkoitettu naantalilaisille, joiden mahdollisuudet saada omatoimisesti työtä ovat jostain syystä heikentyneet. Erityiskohderyhmänä ovat vaille opiskelu- tai työpaikkaa jääneet alle 25-vuotiaat nuoret sekä pitkäaikaistyöttömät.

Asiakkaat ohjautuvat joko sosiaali- ja terveystoimen tai TE-toimiston lähettämänä tai suoraan työllisyyspalvelujen sosiaaliohjaajien kutsumana.

Työllisyyspäällikkö
Organisaatio
SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUT
Matkapuhelinnumero
040 617 4928
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Työllisyyspalvelut, Tuulensuunkatu 8

Työllisyysohjaaja
Organisaatio
SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUT
Matkapuhelinnumero
044 417 1486
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Ohjaaja
Organisaatio
SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUT
Matkapuhelinnumero
044 417 1450
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Pointti, Tuulensuunkatu 8

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Työ ja työttömyys