Kuljetuspalvelut vammaisille

Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut sekä niihin liittyvät saattajapalvelut.

Kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

  • Kuljetuspalvelumatkoja myönnetään tavallisesti 18 yhdensuuntaista asiointi- ja virkistysmatkaa kuukaudessa.
  • Kuljetuspalvelua voi käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin Naantalissa ja lähikunnissa (Raisio, Masku ja Turku). Matkat myönnetään kalenterikuukausittain eikä niitä voi siirtää seuraavalle kuukaudelle.
  • Kuljetuspalvelua ei saa käyttää lääkäri-, sairaala- tai kuntoutusmatkoihin, joihin on mahdollisuus hakea korvausta Kansaneläkelaitokselta.
  • Kuljetuspalvelumatka on yhdensuuntainen, yleensä keskeytymätön matka. Matkan jatkuminen tai paluumatka on aina uusi kuljetuspalvelumatka.
  • Invataksin tai vaihtoehtovarusteisen taksin käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka eivät apuvälineiden tai muun erityisen syyn vuoksi voi käyttää tavallista taksia. Asiakkaalla saa olla tarpeen mukaan saattaja, jolta ei peritä maksua.
  • Maksu suoritetaan taksikortilla, joka on henkilökohtainen. Kuljettajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan henkilöllisyys.
  • Kuljettaja veloittaa asiakkaaltaan omavastuuosuuden, joka on kulloinkin voimassa olevan linja-autotaksan mukainen. Ryhmäkuljetuksissa jokaiselta asiakkaalta, saattajaa lukuun ottamatta, peritään omavastuuosuus. Kuljetuspalvelumatka peritään vain yhdeltä asiakkaalta.
  • Mikäli kuljetuspalveluoikeus päättyy, taksikortti on ehdottomasti palautettava sosiaalikeskukseen, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali.
  • Taksi on aina tilattava taksikeskuksen kautta väärinkäytösten välttämiseksi. Taksikortin väärinkäytösten yhteydessä asiakas voi menettää kortin käyttöoikeuden.

Voit lukea lisää vaikeavammaisten kuljetuspalveluista soveltamisohjeestamme.

Hakeminen

Kuljetuspalvelua haetaan sähköisesti seuraavan lomakkeen kautta: Kuljetuspalveluhakemus, vammaispalvelut

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto kuljetuspalvelun tarpeesta.

Mikäli asiakas ei toimita kaikkia pyydettyjä liitteitä (hakemus ja lääkärinlausunto) kahden viikon kuluessa tai erikseen sovitun pidemmän ajanjakson aikana, päätös tehdään kielteisenä.

Tulostettavan hakemuksen löydät sivun alareunasta. Tulostettu ja täytetty hakemus liitteineen palautetaan mihin tahansa kaupungin palvelupisteeseen (kaupungintalo, Merimasku, Rymättylä tai Velkua) tai postitse osoitteeseen: Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelut, Vammaispalvelut, Käsityöläiskatu 2, PL 43, 21100 Naantali.

Neuvonta ja yhteystiedot

Liitteet

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Vammaisten muut kuin asumis- ja kotipalvelut