Koululaisten harrastustarjonta laajenee ensi vuonna – Naantaliin merkittävä avustus

Uutiset
Koululaisten kerhotoiminta ja harrastusetsivätoiminta laajenee Naantalissa ensi vuonna avustuksen myötä.
Koululaiset selin kameraa kohti, pitävät toistensa olkapäistä kiinni jonossa koulun liikuntasalissa. Viikon aurinkoinen uutinen -logo.

Naantalin kaupunki on saanut Lounais-Suomen aluehallintovirastolta rahoitusta Mitä tekis? Harrastamisen Suomen malli Naantalissa -hankkeelle ensi lukuvuodelle 50 000 euroa. Avustukset on tarkoitettu lapsille ja nuorille suunnatun, helposti saavutettavan harrastustoiminnan järjestämiseen.

– Hankkeen päätavoitteena on tarjota jokaiselle naantalilaiselle lapselle ainakin yksi mieluisa harrastus sekä tavoittaa ne lapset, joilla ei ole vielä harrastusta, kertoo projektikoordinaattori Susanne Nummelin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) osoittaman rahoituksen tavoitteena on lasten ja nuorten tasapuolisten harrastusmahdollisuuksien lisääminen. Avustuksen myötä Naantalissa järjestetään kaikille koululaisille ensi vuonna entistä enemmän maksutonta harrastustoimintaa koulupäivien yhteydessä sekä laajennetaan harrastusetsivätoimintaa.

Harrastustarjontaan panostettu jo pidemmän aikaa

Naantalissa on panostettu lasten ja nuorten harrastustoimintaan jo ennen OKM:n rahoitusta harrastustakuun muodossa, jonka myötä harrastusmahdollisuuksia on lisätty sekä kouluvuoden, että lomien ajaksi. Harrastustakuu on aloitettu vuonna 2018. Tarkoituksena on ollut tarjota matalan kynnyksen toimintaa ja mielekkäitä harrastusmahdollisuuksia kaikille lapsille ja nuorille.

Nummelin kertoo, että Naantali oli jo alkuvuodesta 2021 mukana OKM:n Suomen harrastamisen mallin pilottihankkeessa, johon saatiin rahoitusta koulun oheisen kerhotoiminnan järjestämiseen sekä harrastusetsivätoiminnan aloittamiseen.

– Syksyllä 2020 jokaisessa Naantalin koulussa toteutettiin kysely, jossa oppilaat saivat itse kertoa toiveitaan harrastustoiminnasta. Jo keväällä kerhot valittiin lasten toiveiden perusteella, ja myös ensi vuonna kerhoja toteutetaan lasten toiveiden mukaisesti, Nummelin toteaa.

Kouluissa on järjestetty esimerkiksi koodaus-, kokki-, parkour- ja valokuvauskerhoja. Pilottihankkeessa keväällä 2021 kerhotoimintaa aloitettiin kouluissa ja uuden rahoituksen myötä ensi lukuvuonna toimintaa laajennetaan. Kerhot järjestetään ennen tai jälkeen koulupäivien ja myös niiden aikana.

Harrastusetsivätoiminta alkoi pilottihankkeessa Karvetin alakoulussa. Toiminta yhdistää harrastusetsivän ja ne oppilaat, joilla ei ole vielä harrastusta ja jotka olisivat sen tarpeessa. Harrastusetsivän kanssa lapselle etsitään hänen toiveidensa perusteella sopiva harrastus.

– Rahoituksen myötä harrastusetsivätoimintaa voidaan laajentaa muihinkin kouluihin, Nummelin sanoo.

Kesän aikana on tarkoitus tehdä kaupungin verkkosivuille uudet lasten ja nuorten harrastamisen sivut, joilla voi tutustua syksystä alkaen harrastustarjontaan.

– Harrastukset voivat tarjota lapsille ja nuorille elämyksiä ja uusia taitoja sekä osallistaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Harrastukset tarjoavat mielekästä tekemistä koulutyön vastapainoksi, Nummelin sanoo.

Aurinkoa arkenakin! Naantalin kaupunki julkaisee viikoittain aurinkoisia uutisia, joiden tarkoituksena on tuoda esille kaupungin positiivisia tapahtumia. Aurinkoisen uutisen tunnistat kuvan aurinkologosta. Tunnisteella #viikonaurinkoinenuutinen voit seurata aihetta sosiaalisessa mediassa.

lateral-image-left
Päivitetty viimeksi
4.6.2021 12:44

Asiasanat

Kulttuuri ja vapaa-aika
Perusopetus
Liikunta ja ulkoilu