Metso-ohjelmalla voit suojella metsäsi ja saada siitä korvausta

Uutiset
Metsät ovat tärkeä osa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Ne parantavat ilmanlaatua sitomalla hiilidioksidia itseensä ja maaperään. Luonnontilaiset metsät myös lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja ehkäisevät luontokatoa. Metso-ohjelma turvaa monimuotoisuutta ja sen avulla omistaja voi saada tuloja metsäluonnon suojelusta. Ohjelmassa on erilaisia suojeluvaihtoehtoja, joista metsänomistaja voi valita tarpeisiinsa sopivimman.
Mäntyjä.

Millainen metsä sopii Metso-ohjelmaan?

Hyvä Metso-kohde erottuu siististä talousmetsästä sotkuisemmalla olemuksellaan. Hakkuista on kulunut jo jonkin aikaa, jolloin puusto on eri-ikäistä ja -paksuista ja osassa puista on koloja. Näiden seassa on pystyyn kuolleita puita, sekä maapuita.

Täydellinen kohde täyttää kaikki yllä mainitut kriteerit, mutta suojeluun voi päästä jo yhdelläkin niistä. Metsän ei myöskään tarvitse olla kangasmetsää, myös lehdot ja puustoiset suot käyvät. Muita suojeltavia luontotyyppejä ovat metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot, vesistöjen lähimetsät, harjujen paahdeympäristöt, puustoiset perinnebiotoopit, tulvametsät ja metsäluhdat, sekä kalkkikallioiden ja ultraemäksisten maiden elinympäristöt. Suojeltavan alueen koko voi, tapauskohtaisesti, olla yhdestä hehtaarista kymmeniin hehtaareihin.

Millä eri tavoin voi metsää Metso-ohjelmassa suojella?

Maanomista voi suojella kohteensa kahdella eri tavalla, pysyvällä suojelulla tai määräaikaisella suojelulla.

Pysyvä suojelu

Pysyvässä suojelussa on kaksi eri vaihtoehtoa, yksityinen suojelualue ja maan myyminen valtiolle.

Yksityisellä suojelualueella maa rauhoitetaan pysyvästi, mutta omistajuus säilyy metsänomistajalla. Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus maksaa suojelusta korvauksen.

Metsänomistaja voi myös myydä suojeltavan alueen valtiolle, jolloin siitä tehdään luonnonsuojelualue ja maanomistajalle maksetaan alueesta käyvän kauppahinnan mukainen maksu.

Molemmissa tapauksissa summa on metsänomistajalle verovapaata.

Määräaikainen suojelu

Myös määräaikaisessa suojelussa on kaksi erilaista vaihtoehtoa, 20 vuoden määräaikainen suojelusopimus ja 10 vuoden ympäristötukisopimus.

20 vuoden määräaikaisessa sopimuksessa alue pysyy metsänomistajan omistuksessa ja suojellaan määräajaksi. Ely-keskus maksaa rauhoituksesta korvauksen, joka on metsänomistajalle verovapaata.

10 vuoden ympäristösopimuksessa metsä pysyy metsänomistajan omistuksessa ja se jätetään hakkuiden ulkopuolelle. Sopimus solmitaan Metsäkeskuksen kanssa ja siitä maksetaan puuston laskennallinen arvo.

Alla olevista linkeistä pääset tutkimaan esimerkkejä korvauslaskelmista eri suojelutyypeillä:

Metso-ohjelman yhteydenottolomakkeella voit tiedustella, sopisiko sinun metsäsi suojeluun.

Lisätietoa Metso-ohjelmasta saat Metsonpolku.fi-sivuilta. Sieltä löydät myös metsänomistajien kokemuksia suojeluohjelmaan liittymisestä.

Päivitetty viimeksi
27.9.2022 9:04

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Ympäristön- ja luonnonsuojelu
Ympäristö