Saaristomeren tilaa parannetaan Naantalissa monin konkreettisin toimin vielä tänä vuonna asukkaiden ehdotusten pohjalta

Uutiset
Saaristomeren tilaa lähdetään parantamaan uusin asukkaiden ehdottamin konkreettisin toimin Naantalin alueella vielä tämän vuoden aikana. Toimet kohdentuvat paikallisten vesialueiden tilan parantamiseen eri puolilla Naantalin aluetta ruovikkoa niittämällä sekä muun muassa hoitokalastamalla ja kosteikkoniityn suunnittelulla.
Ruovikkoa vesistössä, kuvan päällä Onnellinen aurinko -elementti

Kaupunki etsi kesä-heinäkuussa asukasbudjetointi-kyselyllä ehdotuksia konkreettisista toimenpiteistä Saaristomeren tilan parantamiseksi. Ehdotuksia saivat antaa niin kaupunkilaiset, vapaa-ajan asukkaat, matkailijat, koulut, päiväkodit, yritykset kuin yhdistyksetkin. Kyselyssä oli mahdollista myös liittää mukaan toimenpiteen alustava käytännön toteuttamissuunnitelma sekä ehdotus toteuttavasta tahosta. Ehdotuksia saatiin yhteensä 16 kpl.

– Kysely tuotti mukavasti ehdotuksia Saaristomeren tilan parantamiseksi. Kustannukset on jaettu useamman hankkeen kesken, osa ehdotuksista toteutuu kaupungin aiemmin suunnittelemien tai käynnissä olevien toimenpiteiden kautta, Naantalin kaupungin ympäristöpäällikkö Saija Kajala toteaa.

Kaupunginhallituksessa päätettiin tukea Nuikonlahden vesiensuojeluyhdistyksen toteuttamaa ruovikon ja ärviän poistoa Rymättylän Nuikonlahdella. Ruovikon poistolla voidaan vähentää ravinteita vesistössä, sillä kasvustoihin sitoutuu suuri määrä merta rehevöittäviä ravinteita. Ruovikoita poistamalla voidaan myös edistää luonnon monimuotoisuutta erityisesti linnuston ja selkärankaisten lajien osalta. Ruovikon ja ärviän poistolla parannetaan myös rantojen virkistysmahdollisuuksia.

Ruovikon poistoa tuetaan myös Livonsaaren Vangenraumalla, jossa Livonsaaren kyläyhdistys toteuttaa järviruovikon niittonäytöksen. Työn tarkoituksena on rehevöitymisen hillitsemisen lisäksi parantaa virtausta Vangenraumalla sekä pyrkiä herättämään kiinnostusta vesienkunnostukseen lähivesillä.

Ehdotuksia ruovikoiden poistamiseksi saatiin myös muille alueille Naantalissa, esimerkiksi Tammsaareen, Lammasluotoon sekä Pirttiluotoon. Naantalin kaupunki on mukana Turun ammattikorkeakoulun vetämässä Järviruoko hyötykäyttöön! -hankkeessa, jossa toteutetaan vielä tämän vuoden aikana ruovikoiden niittoa. Kohteina ovat ainakin vesialueet Kailon saaren, Hiipan sekä Jakoluodon edustalla, mutta niittoa voidaan suorittaa myös muilla alueilla hankkeen puitteissa.

Kaupunki tukee myös Pro Luolalanjärvi ry:tä syyshoitokalastuksessa. Luolalanjärvellä toteutettavassa hoitokalastuksessa pyritään normalisoimaan kalakantaa vähentämällä särkikalojen määrää. Suuri särkikalojen määrä rehevöittää vesistöä: Kun särkikalat etsivät ruokaa, ne pöllyttävät järven pohjaa, mikä irrottaa tavallista enemmän ravinteita levien käyttöön.

Asukasbudjetointi-kyselyssä ehdotettiin myös kosteikkoniityn perustamista Vaarjoelle. Kosteikolla voidaan vähentää Askaistenlahden ravinnekuormitusta sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta alueella. Kosteikot hidastavat valumavesien virtausta ja estävät ravinteiden valumista vesiin. Samalla voidaan tarjota uusia elinympäristöjä kahlaaja- ja vesilinnuille. Kaupunki pyrkii teettämään vielä tänä vuonna suunnitelman Vaarjoen kosteikkoniityn perustamiseksi.

– Lähivesistä huolehtiminen on meidän yhteinen asiamme, ja on hienoa, että monet toimijat edistävät meren tilan parantamista, Kajala toteaa.

Asukasbudjetointi-kyselyn tuloksista kaupunginhallituksen 5.9.2022 kokouksen pöytäkirjassa.

Lisätietoa kaupungin toimenpiteistä Saaristomeren tilan parantamiseksi aiemmin julkaisusta uutisestamme.

Aurinkoa arkenakin! Naantalin kaupunki julkaisee viikoittain aurinkoisia uutisia, joiden tarkoituksena on tuoda esille kaupungin positiivisia tapahtumia. Aurinkoisen uutisen tunnistat kuvan Onnellinen aurinko -elementistä. Tunnisteella #viikonaurinkoinenuutinen voit seurata aihetta sosiaalisessa mediassa.

Päivitetty viimeksi
16.9.2022 9:00

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Osallistuminen ja päätöksenteko
Ympäristö