Tutkimus kutsuu Naantalissa 3-vuotiaiden perheet myönteisen vanhemmuuden verkko-ohjelmaan

Uutiset
Naantalin lastenneuvoloissa on käynnistynyt huhtikuussa tutkimus, jossa selvitetään myönteisen vanhemmuuden internetohjelman toimivuutta ja vaikuttavuutta. Ole läsnä lapsellesi -ohjelma on suunniteltu 3-vuotiaiden lasten huoltajille.
Neuvolan odotusaula

Tutkimuksen aikana vanhemmuusohjelmaa tullaan tarjoamaan lähes 10 000 perheelle eri puolilla Suomea. Tutkimus toteutetaan kuntien neuvolapalveluiden ja Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen yhteistyönä.

– Kehitämme ja tutkimme vanhemmuuden varhaista tukea, koska vanhemmuus vaikuttaa keskeisesti pienen lapsen kehitykseen. Myönteinen vanhemmuus vahvistaa lapsen itsetuntoa ja hyvää psyykkistä kehitystä, kertoo erikoistutkija Kaisa Mishina Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta.

Myönteinen vanhemmuus tarkoittaa sitä, että lapsen huoltaja kykenee ymmärtämään lapsen tarpeita, ohjaamaan lasta myönteisin, turvallisin keinoin sekä ratkaisemaan arjen pulmatilanteita rakentavasti.

Vanhemmuusohjelmaa pääsevät käyttämään yhteistyöalueilla kaikki 3-vuotiaiden huoltajat, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen. Ohjelmassa on viisi vanhemmuuden teemaa, joita käsitellään muun muassa lukumateriaalin, kysymysten ja videoiden avulla.

– Ohjelma sisältää yksinkertaisia vinkkejä ja vuorovaikutuskeinoja, joita voi hyödyntää helposti arjessa 3-vuotiaan kanssa, Mishina kuvailee.

Tutkimus laajentaa Naantalin Voimaperheet-yhteistyötä

Tutkimus on osa Voimaperheet-tutkimuskokonaisuutta, jossa on aiemmin kehitetty Huomaa hyvä lapsessasi -vanhempainohjausohjelma alle kouluikäisten lasten käyttäytymisen vaikeuksien vanhempainohjaukseen. Nelivuotisneuvolassa tapahtuvaan väestöseulontaan sekä kohdennettuun netti- ja puhelinohjaukseen perustuva Huomaa hyvä lapsessasi -vanhempainohjausohjelma on kuulunut neuvoloiden palveluvalikoimaan Naantalissa vuodesta 2015.

Huomaa hyvä lapsessasi -vanhempainohjaus kuuluu edelleen neuvolan palveluvalikoimaan Naantalissa. Sitä tarjotaan osalle vanhemmista väestöseulonnan perusteella, joka toteutetaan nelivuotisneuvolassa osana lapsen psykososiaalisen toimintakyvyn arviointia. Perheille, jotka kyselyssä arvioivat lapsellaan olevan kuormittavia käyttäytymisen vaikeuksia, tarjotaan mahdollisuutta osallistua vanhempainohjausohjelmaan.

Ole läsnä lapsellesi -ohjelma perustuu Huomaa hyvä lapsessasi ohjelmaan. Se on kuitenkin kevyempi, kokonaan digitaalinen ja suunniteltu kaikkien perheiden käyttöön. Ohjelman käyttäminen onnistuu missä tahansa tietokoneen tai älylaitteen avulla. Perheet saavat neuvolakäynnillä osallistumislinkin ja rekisteröitymiskoodin. Samalla koodilla on mahdollista luoda käyttäjätunnukset yhdelle tai useammalle huoltajalle.

Tutkimus toteutetaan osana eriarvoisuuden, interventioiden ja uuden hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva INVESTiä, jota rahoittaa Suomen Akatemia

Lisätietoja

Erikoistutkija Kaisa Mishina, Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus, Turun yliopisto, kaemka@utu.fi, puh. 050 310 1358

Lisätietoja Ole läsnä lapsellesi –tutkimuksesta.

Lisätietoja Huomaa hyvä lapsessasi –tutkimuksesta.

Päivitetty viimeksi
26.5.2021 15:48

Asiasanat

Lapsiperheet
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Neuvolapalvelut