Keskustan kehittäminen

Naantalin keskusta on elinvoimainen ja toimiva kokonaisuus, mutta säilyäkseen sellaisena se tarvitsee jatkuvaa aktiivista kehittämistä. Naantalin kaupunki on käynnistänyt keskustan kehittämistyön.


RAKENNEMALLI


Naantalin kaupunginhallitus on teettänyt keskustan rakennemallityön. Työtä tekivät konsultteina Arkkitehdit m3 Oy (projektin hallinta ja maankäytön suunnittelu) sekä alikonsultteina NÄKYMÄ Oy (ympäristösuunnittelu) ja Plaana Oy (ympäristösuunnittelu, liikennesuunnittelu sekä katu- ja tieverkko). Työtä ohjasi Naantalin kaupunginjohtajan nimeämä työryhmä sekä kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto, jonka hyväksymä rakennemalli vietiin kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi.


Suunnittelualueelle on haettu yleis- ja asemakaavojen mukaista optimaalista kaupunkirakennetta, sen sovittamista olevaan rakennuskantaan sekä liittymistä ympäristöönsä. Liikenteellisesti on tutkittu keskusta-alueen liikennejärjestelyjä ja näiden liittymistä ympäröivään katuverkkoon.  


Keskustakorttelien suunnittelukilpailu 2.5.-31.8.2012

Kaupunginhallituksen päätöksellä (§62 6.2.2012) pidettiin suunnittelukilpailu Naantalin ydinkeskustan keskeisten korttelien ja niihin liittyvien liikennealueiden ratkaisemiseksi.

Lue lisää >>
KESKUSTAN KEHITTÄMISEN TAUSTAA AIKATAULU


Vuoden 2007 aikana tehtiin perusselvityksiä ja kyselyjä sekä käynnistettiin työryhmien toiminta.


Syksyllä 2008 käynnistettiin keskustan alueen rakennemallityö, jossa selvitetään keskustan kehittämistä kokonaisuutena.


23.3.2009 kokouksessa kaupunkisuunnittelujaosto hyväksyi työryhmän ohjauksessa valmistellut rakennemalliluonnokset ja niiden nähtäville asettamisen ajaksi 3.4. - 24.4.2009.


14.4.2009 rakennemalliluonnoksista järjestettiin avoin yleisötilaisuus kaupungintalon valtuustosalissa. 

  

20.8.2009 kaupungintalolla järjestettiin suunnittelualueen yrittäjille, kiinteistönomistajille ja seurantatyöryhmälle suunnattu palaveri, jossa keskusteltiin rakennemalliluonnoksista liike-elämän näkökulmasta.


12.4.2010 päivätty keskustan rakennemalliehdotus oli julkisesti nähtävillä 27.4. - 28.5.2010. Lisäksi sitä esiteltiin ympäristöviraston järjestämässä yleisötilaisuudessa kaupungintalolla 5.5.2010.


Kaupunginhallitus (KH) käsitteli rakennemallia kokouksissaan 24.1.2011, 20.6.2011 ja 19.9.2011, minkä jälkeen asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi kaupunkisuunnittelujaostolle (KSJ).


KSJ käsitteli rakennemallia ja siihen tehtyjä täydennyksiä 3.10.2011, 17.10.2011,28.11.2011 ja 19.12.2011, jolloin päätettiin jatkaa suunnittelua keskeisten korttelien osalta suunnittelukilpailun avulla. Kilpailun valmistelu annettiin ympäristöviraston tehtäväksi ja sitä on käsitelty KSJ:ssä 23.1.2012 sekä KH:ssa 6.2.2012, 20.2.2012 ja 27.2.2012.


Kaupunginvaltuusto myönsi keskustakorttelien suunnittelukilpailun toteuttamiseen 125 000 euron määrärahan §8 13.2.2012.


Palkintolautakunta on 5.2.2013 kokouksessaan tehnyt ratkaisun kilpailun voittajasta.

Palkintolautakunta päätti asettaa ensimmäiselle sijalle ehdotuksen ”Taikurin hattu” ja esittää sen ottamista jatkotyöskentelyn pohjaksi. Jatkotyössä voidaan hyödyntää myös muiden kilpailutöiden esille tuomia ratkaisuja. Toiselle sijalle asetettiin ehdotus ”Copperfield” ja kunniamaininta annettiin ehdotukselle ”Trimantti”.


Voittaja sekä kilpailun tulos julkistettiin 26.2.2013 kello 13.00 julkistamistilaisuudessa kaupungintalon valtuustosalissa. Kilpailuehdotuksista laadittu näyttely pidettiin avoimena kaupungintalon ala-aulassa 11.3.2013 asti.


Rakennemalliehdotusta on kehitetty voittajaehdotuksen ratkaisun mukaisesti ja se on kaupunginhallituksen käsittelyssä 15.4.2013.
PROJEKTITYÖRYHMÄ


Projektia ohjataan virkamiestyönä. Työryhmään kuuluvat:


Elise Lehikoinen, maankäyttöpäällikkö (PJ)

Martti Sipponen, yhteyspäällikkö

Kirsti Junttila, kaupunginarkkitehti

Anne Sjöström, museonjohtaja

Esa Viertola, kaupunginpuutarhuri

Juha Kuokkanen, rakennustarkastaja

Kimmo Suonpää, kaupungininsinööri

Tero Lehtonen, arkkitehti

Mika Hirvi, suunnitteluinsinööri SEURANTATYÖRYHMÄ


Projektityöryhmän rinnalle on perustettu seurantatyöryhmä, jossa tärkeimmät yhteistyötahot saavat seurata ja osaltaan ohjata projektityöryhmän toimintaa. Ryhmään on kutsuttu Yrittäjäjärjestöjen, kiinteistöjen sekä Naantalin Matkailu Oy:n edustajia.
15.10.2015


Keskusta_210.jpg 


  


Kaupunginhallituksen 15.4.2013 kokouksen liitemateriaali pdf:nä.
LOPPURAPORTIN LIITTEET

       


      NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Keskustan kehittäminen".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.