Kaavoituskatsaus


Kaavoituksesta tiedotetaan vuosittain erillisellä kaavoituskatsauksella, jossa kerrotaan tärkeimmistä vireillä olevista kaavahankkeista.


Kaavoituskatsaus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin, ja sen tavoitteena on lisätä kaavoituksen avoimuutta antamalla kaupunkilaisille tietoa kaava-asioista.


Naantalissa kaavoituskatsaus toimii myös kaavoitusohjelmana. Kaavoituskatsaus valmistellaan kaupunginhallituksen konsernijaoston ohjeistuksella ja hyväksytään kaupunginhallituksessa.
 
Kaavoitusohjelmaksi katsaus on kuitenkin ohjeellinen, koska tarkkaa käsittelyjärjestystä tai eri hankkeiden kestoa ei aina voida ennakoida. Kaavoituskatsaus saattaakin siten sisältää samoja kohteita monen vuoden ajan. Joitakin pienempiä, välittömästi rakentamista palvelevia kohteita saatetaan vuoden aikana suunnitella valmiiksi ilman aiempaa mainintaa kaavoituskatsauksessa. Näiden kaavojen vireilletulosta ilmoitetaan erillisellä kuulutuksella.  


15.2.2018
KAAVOITUSKATSAUS (pdf):


Kaavoituskatsaus 2018 kansilehti.jpg

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kaavoituskatsaus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.