Kansalaisuus

Suomen kansalaisuuden voi saada automaattisesti. Kansalaisuutta voi myös hakea.

 

Suomen kansalaisuus voi perustua

 

 • vanhemman tai ottovanhemman kansalaisuuteen (periytymisperiaate)
 • Suomessa syntymiseen (syntymisperiaate)

 • vanhempien keskinäiseen avioliittoon (legitimaatio)

 • ilmoitukseen

 • hakemukseen (kansalaistaminen)

 

Suomen kansalaisuus vaikuttaa:
 • häntä ei voida estää saapumasta maahan, karkottaa maasta, eikä vastoin tahtoaan luovuttaa tai siirtää toiseen maahan. Ulkomailla Suomen kansalainen saa apua paikalliselta Suomen edustustolta.

 • Viranhakuun tiettyihin valtion virkoihin.Tällaisia virkoja ovat esimerkiksi poliisimiehen ja tuomarin virat sekä eräät ulkoasiainhallinnon virat.

 • Äänioikeuteen ts. jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella on äänioikeus valtiollisissa (eduskunta-, presidentin- ja EU-vaalit) ja kunnallisvaaleissa. Lisätietoa löytyy Oikeusministeriön sivuilta

 • EU-kansalaisuuteen, koska Suomi on Euroopan unionin (EU) jäsenvaltio ja sen kansalainen on myös EU-kansalainen, jolla on EU-kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet kuten esimerkiksi oikeus liikkua vapaasti ja tehdä töitä EU:n alueella. Lisäksi EU-kansalaisella on mm. oikeus suojeluun kolmansissa maissa, kun omalla maalla ei ole edustustoa, oikeus vedota Euroopan parlamenttiin ja kannella sen oikeusasiamiehelle jne.

 • Maanpuolustuvelvollisuuteen, koska Suomessa on yleinen maanpuolustusvelvollisuus. Tällöin jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan maanpuolustukseen tai avustamaan sitä. Asevelvollisia ovat 18 vuotta täyttäneet miehet.

 • Opintotukioikeuteen. Lisätietoja löytyy Kansaneläkelaitoksen sivuilta

 

Lisää tietoa kansalaisuudesta Sisäasiainministeriön sivuilta Intermin.fi

 

Lähteenä on käytety sisäasiainministeriön internet-sivuja, intermin.fi.1.12.2010

 

 

 

Lisätietoja:

 

Eu-kansalaisten oikeudet, Euroopan komissio

 

Kansaneläkelaitos

 

Kansalaisten perusoikeudet, Ulkomaalaisvirasto

 

Oikeusministeriö, OM

 

Sisäasiainministeriö, Intermin.fi

 

Suomen kansalaiseksiko?, Ulkomaalaisvirasto

 

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kansalaisuus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.