Avustusohjesäännöt

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ

 

1 YLEISTÄ
Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on päättää kaupungin talousarviossa liikunta- ja nuorisotoiminnan tukemiseen varattujen määrärahojen käytöstä.
Kalenterivuosittain voidaan hakemuksesta myöntää perus- ja kohdeavustuksia sekä ohjaajapalkkioita nuoriso- ja liikuntatoimintaa harjoittaville yhteisöille ja yhdistyksille, joiden kotipaikka on Naantalin kaupunki tai joiden toiminnan kohde on Naantalin kaupunki.

Perusavustuksia voidaan myöntää myös rekisteröimättömille nuorisoyhdistyksille ja nuorten itsensä järjestämään vapaiden toimintaryhmien muodossa tapahtuvaan nuorisotoimintaan.

Yksittäisten nuorten urheilijoitten tukena myönnetään vuosittain yhdelle poikaurheilijalle ja yhdelle tyttöurheilijalle hakemuksesta valmennusapurahaa.
 

2 PERUSAVUSTUKSET
Perusavustus myönnetään yhteisön tai yhdistyksen vuotuisen toiminnan tukemiseen. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus sekä hakijan taloudellinen asema, muualta saatava tuki ja omatoimisuus varojen hankinnassa. Toimintavuoden perusavustukset julistetaan haettaviksi maaliskuun loppuun mennessä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kaupungissa julkaistaan. Yhteisön tai yhdistyksen tulee liittää hakemukseen edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Perusavustus voidaan myöntää myös nuorten itsensä järjestämän vapaiden toimintaryhmien muodossa tapahtuvaan nuorisotoimintaan. Allekirjoittajina tulee tällöin olla kahden toiminnasta vastaavan täysi-ikäisen henkilön. Hakemukseen tulee liittää selvitys mahdollisen avustuksen käyttötarkoituksesta sekä toimintaan saaduista muista avustuksista. Rekisteröimättömien yhdistysten ja nuorten toimintaryhmien avustukset maksetaan tositteita tai laskua vastaan.
 

3 OHJAAJAPALKKIOT
Liikuntatoiminnan ohjaajapalkkiot myönnetään nuorten alle 20-vuotiaiden urheiluohjauksen tukemiseen. Jakoperusteet ovat seuraavat:
1 Kertaharjoitukseen on osallistuttava yksilölajeissa vähintään kaksi
 ja joukkuelajeissa vähintään viisi ohjattavaa. Joukkuelajeissa avustuksen piiriin hyväksytään myös nimetyn apuvalmentajan ohjaustoiminta edellyttäen, että ohjaustilaisuuteen osallistuu yli 12 ohjattavaa.
2 Jokainen ohjaaja on velvollinen pitämään ohjaustilaisuuksistaan
 harjoituspäiväkirjaa, jonka seuran johto varmentaa allekirjoituksellaan.
3 Ohjaajatasoja on kolme:
a)  A-taso
b)  B-taso
c)  C-taso
Ohjaajataso määräytyy koulutuksen ja suoritettujen kurssien sekä tutkintojen perusteella. Sivistystoimisto pitää rekisteriä ohjaajien suorittamista kursseista.
Nuorisotoiminnan ohjaajapalkkiot myönnetään nuorten ryhmissä tapahtuvan ohjaustoiminnan tukemiseen. Jakoperusteet ovat seuraavat:
 
1 Kertatilaisuudessa on oltava vähintään viisi osallistujaa.
2 Jokainen ohjaaja on velvollinen pitämään ohjaustilaisuuksistaan päiväkirjaa, jonka yhdistyksen johto varmentaa allekirjoituksellaan.
 
Ohjaajapalkkiot julistetaan haettaviksi elokuun loppuun mennessä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kaupungissa julkaistaan. Ohjaajapalkkiot maksetaan ajalta 16.8. - 15.8.

 

4 KOHDEAVUSTUKSET
Yksilöityjä kohdeavustuksia voidaan myöntää liikunta- ja nuorisotapahtumien järjestämiseen sekä muiden kertaluontoisiksi tai vakiintumattomiksi katsottavien hankkeiden toteuttamiseen. Kohdeavustukset julistetaan haettaviksi maaliskuussa, siten kuin kunnalliset ilmoitukset kaupungissa julkaistaan.
 

5 AVUSTUSTEN HAKEMINEN JA MAKSATUS
Kohdeavustus maksetaan jälkikäteen, kun sivistystoimistolle on esitetty hyväksyttäviin tositejäljennöksiin perustuva tiliselvitys tapahtuman, hankkeen tai hankinnan toteuttamisesta. Tiliselvitys on esitettävä kuukauden kuluessa tapahtuman, hankkeen tai hankinnan toteuttamisesta.

 

6 VALMENNUSAPURAHAT
Valmennusapurahaa myönnetään vuosittain hakemuksesta lahjakkaalle nuorelle poikaurheilijalle ja lahjakkaalle nuorelle tyttöurheilijalle. Valmennusapurahaan ovat oikeutettuja naantalilaiset alle 20-vuotiaat nuoret urheiliijat. Valmenneusapurahat julistetaan haettaviksi maaliskuun loppuun mennessä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kaupungissa julkaistaan. Valmennusapurahaa voi hakea urheilija itse tai hänen edustamansa seura.
 

7 SAKKOMAKSU
Mikäli avustusanomus on jätetty hakuajan päättymisen jälkeen, voi vapaa-aikalautakunta periä myönnetystä avustuksesta sen maksamisen yhteydessä 15 %:n suuruisen sakkomaksun.

 

Avustusohjesääntö on hyväksytty vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 25.2.1998 ja

muutokset ohjaajapalkkioiden ja kohdeavustuksien hakuaikoihin on hyväksytty vapaa-aikalautakunnan

kokouksessa 18.12.2010.  Muutos, että kohdeavustukset maksetaan kerran vuodessa, vap. ltk 12.12.2013.

18.12.2013

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Avustusohjesäännöt".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.