Koulun järjestyssäännöt


Järjestyssäännöt ovat voimassa koulualueella kouluaikana sekä koulun järjestämissä tapahtumissa. Yhteistyön sujumiseksi tarvitaan selkeät pelisäännöt, joita jokaisen tulee noudattaa. Järjestysääntöjen tarkoitus on parantaa kaikkien turvallisuutta viihtyvyyttä ja työrauhaa.Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

 • Kaikkia kohdellaan samanarvoisesti

  Jokaisella oppilaalla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi.

 • Oikeus opiskelurauhaan

  Oppitunneilla osallistun työskentelyyn aktiivisesti ja annan työrauhan myös toisille.

 • Oikeus turvalliseen koulupäivään

  Oppilaalla on oikeus kertoa mahdollisista hankaluuksista koulun henkilökunnalle joko omasta tai oppilastoverin puolesta.

 • Velvollisuus osallistua opiskeluun ja käyttää koulun tiloja ja välineitä asiallisesti

 • Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Oppitunneille saavun kotitehtävät tehtynä ja tarvittavat opiskeluvälineet mukanani.

 • Oppilas on itse vastuussa henkilökohtaisesta omaisuudestaan, esimerkiksi matkapuhelimestaan.


Hyvä käytös


 • Toimin niin, että kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi.

 • Otan kaikissa toimissani huomioon muut oppilaat.

 • Annan muille työrauhan.  

 • Pukeudun siististi ja vuodenaikaan sopivasti.

 • Olen ajoissa koulussa. Siirryn reippaasti välitunnille ja takaisin tunnille. 

 • Kunnioitan toisten yksityisyyttä. Koulupäivän aikana otan kuvia vain aikuisen luvalla. Kysyn aina luvan kuvieni jakamiseen ja julkaisemiseen.  Oleskelu ja liikkuminen


 • Koulupäivä vietetään koulualueella, poistuminen vain henkilökunnan luvalla liikennesääntöjä noudattamalla

 • Liikennevälineet pysäköidään niille osoitetuilla alueillaOppilaan velvollisuus on huolehtia siisteydestä ja viihtyvyydestä

 • Huolehdin hyvin koulusta saamistani opiskelutarvikkeista ja kirjoista.

 • Pidän tavarani naulakossa ja pulpetissa hyvässä järjestyksessä.

 • Huolehdin hyvin yhteisistä välineistä ja palautan ne käytön jälkeen oikeille paikoilleen.

 • Korvaan tahallisesti aiheuttamani vahingon ja siivoan aiheuttamani sotkun.


Turvallisuus


 • Ilmoitan turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökunnalle 

 • Kerron aikuiselle näkemästäni epäasiallisesta toiminnasta 

 • Hätätilanteissa kuuntelen ja noudatan ehdottomasti aikuisen ohjeita

 • Huolehdin aina yhteisen omaisuuden ja omat tavarani niille kuuluville paikoille

 • Rauhallisesti käyttäytymällä edistän turvallisuutta


Välitunnit


 • Siirryn oppitunnin päätyttyä reippaasti ulos, ellei opettaja erikseen anna muita ohjeita.
 • Pysyn koulun välituntialueella ja noudatan välituntivalvojan ohjeita.
 • Välitunnit ovat virkistystä varten. Leikin vain turvallisia leikkejä ja otan huomioon toiset oppilaat.
 •  Kellon soitua siirryn ripeästi seuraavalle oppitunnille.


Ruokailu


 • Ruokailuun menen opettajan ohjeiden mukaisesti.

 • Noudatan hyviä pöytätapoja ja keskustelen hiljaisella äänellä vain lähellä istuvien kanssa.

 • Astiat palautan hyvään järjestykseen oikeille paikoilleen ja kiitän ruoasta.


Järjestyssääntöjen liitteeksi on erikseen laadittu ruokailua, välitunteja ja koulun ojentamis- ja rangaistuskäytäntöjä koskeva ohjeistus.


Järjestyssäännöt on tehty ja tarkistettu Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan lukuvuoden 2016 alussa.

7.10.2016


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Säännöt".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.