Kurinpito

Tehtävien suorittaminen koulupäivän jälkeen ja jälki-istunto

 

Rymättylän koulussa on käytössä lomake, jolla tiedotetaan kotiin mahdollisesta jälki-istunnosta (enintään 2 tuntia) tai tehtävien suorittamisesta koulupäivän jälkeen (enintään 1 tunti).

 

Kun kurinpidollisia toimenpiteitä vaativa asia saadaan selville, opettaja kuulee oppilasta ja muita osapuolia. Jälki-istuntolomakkeeseen merkitään, että oppilasta on kuultu ja kirjoitetaan yksilöity syy jälki-istuntoon. Tämä lomake toimitetaan huoltajien allekirjoitettavaksi. Lomake palautetaan opettajalle, joka arkistoi sen sovitulla tavalla.

 

Jälki-istunnot pyritään suorittamaan saman päivän aikana, viimeistään muutaman päivän sisällä. Jälki-istunnon määrää opettaja.

 


 

PERUSOPETUSLAKI
35 § Oppilaan velvollisuudet

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.

Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

PERUSOPETUSLAKI
36 § Kurinpito

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. Epäasiallisesti käyttäytyvä oppilas voidaan määrätä enintään kahden tunnin jälki-istuntoon.

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.

 
1.12.2010

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kurinpito".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.