Uimahalli

Saadaanko naantaliin uimahallia. Jos ei niin miksi?
Kuitenkin on varaa kahteen jäähalliin ja lämmitettävään keinonurmeen. Ne eivät palvele, kun pientä osaa naantalilaisista. Köyhemmilläkin kunnilla on jo tällainen yleellisyys, kun uimahalli.
Kujala Harri 1.2.2013

Vastaus

Hei!


Uimahallin rakentamista on viimeksi käsitelty hallituksessa ja valtuustossa viime vuonna.
Asian käsittely on näkyvissä viestin lopussa.


Ystävällisin terveisin

 

Eija Laurila
Vapaa-aikatoimen päällikkö
Naantalin kaupunki/sivistysvirasto
Tullikatu 11 , PL 43
21101 Naantali
puh: 02 4345 372 / 050 336 77 64
e-mail: eija.laurila( a)naantali.fi


------
Kaupunginvaltuusto § 71 05.09.2011
Kaupunginhallitus § 346 12.09.2011
Vapaa-aikalautakunta § 35 08.12.2011
Kaupunginhallitus § 12 09.01.2012

 

VALTUUTETTU HANNU RAITTOLAN YM. VALTUUSTOALOITE UIMAHALLIN RAKENTAMISESTA NAANTALIIN

KV § 71

 

Valtuutettu Hannu Raittola luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan kahden valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

 
"Esitämme kunnallisen uimahallin rakentamista Naantaliin.

 

Juuri tehdyn tutkimuksen mukaan ihmiset asettavat uimahallin tarpeen aivan kärkisijoille, kun kysytään kunnallisista palvelutarpeista. Uimahallin pitää olla kaikkien saavutettavissa, edullinen käyttää ja riittävän monipuolinen kaikkien väestöryhmien tarpeille.
Suuren Naantalin väestöpohja tarvitsee välttämättä ajanmukaisen uimahallin, jonka avulla monipuolinen terveys-, urheilu- ja vapaa-ajan liikunta voidaan toteuttaa.

Ensi vuoden talousarvioon on laitettava aloitus- ja suunnitteluraha, jolla lähivuosien uimahallirakentaminen toteutetaan."

 

KAUPUNGINVALTUUSTO:

 

Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi.

 

KH § 346

 

KAUPUNGINJOHTAJA:


Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen sivistysvirastolle valmisteltavaksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

VAP § 35


Vapaa-aikatoimen sihteeri Maija Puolakanaho

 

Liikuntatoimi ja koulutoimi järjestävät uimakouluja kaikille alakoulujen oppilaille Raision uintikeskus Ulpukassa ja kesäaikana rantauimakouluja Rymättylässä, Nunnalahdessa ja mahdollisuuksien mukaan Velkualla.

 

Liikuntatoimi järjestää myös maksuttomia uimakuljetuksia 2 kertaa viikossa Raision Ulpukkaan. Kuljetuksia ei järjestetä kesäaikana.

 

Vauvauintia järjestetään Naantalissa Aurinkosäätiön palvelutalolla yrittäjän toimesta. Lisäksi Aurinkosäätiön palvelutalossa eri järjestöt (vammais- ja eläkejärjestöt) järjestävät vesiliikuntaa jäsenistölleen.

 

Naantalin Kylpylä järjestää monipuolista vesiliikuntaa aikuisille. Sosiaali- ja terveystoimi järjestää erityisryhmien vesiliikuntaa.


Naantalin kaupungilla on sopimus Naantalin Kylpylän kanssa, mikä mahdollistaa naantalilaisille normaalihintoja edullisemman käytön.

Uimarantoja tai uimapaikkoja on sekä Kanta-Naantalissa että saaristossa. Talviuintipaikkoja ylläpidetään Naantalissa Nunnalahden uimarannalla ja Taimon uimarannalla.

 

Vuonna 2004 Naantalin kaupunki selvitti uimahallin rakentamis- ja käyttökustannuksia. Kustannusarvio hallille oli tuolloin yli 4 900 000 euroa. Käyttökustannukset/vuosi sisälsivät arviossa henkilöstö-, lämmitys- ja sähkökustannuksia. Vuotuisiksi kustannuksiksi arvioitiin tuolloin yli 800 000 euroa.

 

Sijainniksi esitettiin vuonna 2004 Maijamäen koulun viereisen metsän kalliorinnettä, joka olisi mahdollistanut yhteisparkkitilojen käytön koulun kanssa. Uimahalli olisi ollut ns. keskisuuri uimahalli, jonka kävijämääräksi arvioitiin 100 000 uimaria/vuosi.

 

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2012 talousarviossa ei ole varauduttu uimahallin suunnitteluun.

 

VAPAA-AIKATOIMEN PÄÄLLIKKÖ:

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy annetun selvityksen ja antaa sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

 

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA:

Vapaa-aikatoimen päällikön ehdotus hyväksyttiin.

 

KH § 12

 

VS. KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee vapaa-aikalautakunnan valtuutettu Hannu Raittolan aloitteeseen antaman selvityksen tiedokseen ja saattaa sen valtuuston tietoon
ehdottaa valtuustolle, että valtuutettu Hannu Raittolan aloite merkitään loppuun käsitellyksi.

 

KAUPUNGINHALLITUS: 

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Vastattu 5.2.2013
5.2.2013

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Uimahalli".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.