Saaristolautakunta

Naantalin saaristo on yksi maamme merkittävimmistä saaristoalueista. Naantalissa on yli 1000 saarta ja 1000 km rantaviivaa. Saaristoalueilla asuu yli 4000 vakituista ja lähes 17 000 vapaa-ajanasukasta.


Saaristolaisen vaikutuskanava


Naantalin kaupunki haluaa turvata saaristolaisten mukanaolon ja vaikutusmahdollisuudet kaupungin hallinnossa, jota varten on perustettu saaristolautakunta. Siinä on 9 jäsentä, joista enemmistö on Naantalin saariston alueilta. Saaristolautakunnan esittelijänä toimii viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää. 


Monipuolinen ja poikkihallinnollinen toimija

  

Saaristolautakunnan tehtävänä on toimia asiantuntijana kaupungin saaristoasioissa. Sen toimialaan kuuluvat myös mm. saariston ja maaseudun kehittämishankkeet, kalastusasiat sekä saariston edunvalvonta. Lautakunnan tehtäviin kuuluu seurata ja arvioida palvelujen toteutumista saariston näkökulmasta. Se vastaa kaupungin saaristo-ohjelman laatimisesta. Yhdistykset nähdään saaristossa merkittävänä voimavarana ja niiden toimintaedellytyksiä tuetaan avustuksilla. 


Yhteistyötä saariston hyväksi


Saaristolautakunta toimii yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kanssa palvelujen kehittämiseksi. Yhteistyötä tehdään saariston elin- ja toimintaympäristön sekä elinkeinojen ja lähidemokratian kehittämiseksi.


Kaupungin matkailuasioista vastaa Naantalin Matkailu Oy. Saaristolautakunta osallistuu matkailun kehittämiseen saaristomatkailun osalta.


Saaristoliikenteestä vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus, jonka kanssa saaristolautakunta toimii yhteistyössä mm. yhteysalusten ja lauttojen aikatauluasioissa.


27.10.2017
  V__C940.jpg   


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Saaristolautakunta".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.