Kuntouttava työtoiminta


Kuntouttava työtoiminta


Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä tai muutoin haastavassa työmarkkinatilanteessa oleville henkilöille. Tavoitteena on parantaa asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä vahvistaa elämänhallintaa. 


Ohjautuminen

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistymissuunnitelman kautta, jossa määritellään asiakkaan palvelutarve. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan, kunnan ja työ- ja elinkeinotoimiston kanssa


Työtoiminnan järjestäminen

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kunta. Kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan kaupungin omissa yksiköissä, yhdistyksissä, säätiöissä, valtiolla ja uskonnollisissa yhdyskunnissa. Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää asiakkaalle 3 – 24 kk:n jaksoksi kerrallaan.


Kunta järjestää kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle tapaturmavakuutuksen. Vakuutus kattaa työssä/työmatkalla sattuneet tapaturmat ja niistä aiheutuvat hoitokulut. Mahdollisista tapaturmista tehdään ilmoitus vakuutusyhtiöön.

Kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde, joten työssäoloehto ja eläke eivät kerry osallistumisen ajalta. Osallistumisaikana työnhaku pysyy kuitenkin voimassa ja työttömyyden kertymä juoksee katkotta.


Toimeentulo

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle henkilölle maksetaan koko jakson ajalta työttömyysetuus ilman tarveharkintaa tai vaihtoehtoisesti toimeentulotuki. Lisäksi maksetaan jokaista työtoiminnan osallistumispäivää kohden työttömyysetuutta saavalle henkilölle 9 euroa kulukorvausta ja toimeentulotukea saavalle henkilölle 9 euroa toimintarahaa.  Kulukorvaus ja toimintaraha ovat verovapaita ja niihin ei sisälly tulo- eikä tarveharkintaa.

Mahdolliset matkakustannukset kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta korvataan toimeentulotuesta annetun lain mukaan halvimman matkustustavan mukaan. Jos yhdensuuntainen matka työtoimintapaikalle on vähintään kolme kilometriä, olet oikeutettu hakemaan matkakorvausta.


Lähde: Laki kuntouttavasta työtoiminnasta. 2.3.2001/189
13.11.2018

Sosiaaliohjaaja

Niemi Lenita

Gsm: +358 44 7334 570


Sosiaaliohjaaja

Hämäläinen Kaisa (vapaalla 31.12. saakka)

Gsm: +358 44 7334 571


Ohjaaja / Aktiiviryhmät
Vihmanen Vivi
Gsm: +358 44 417 1450NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kuntouttava työtoiminta".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.