Lastensuojeluilmoitus Lsl 25 §

Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään.


Lapsi tai nuori itse, vanhemmat, sukulaiset tai naapurit voivat hakea apua. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä.


Lastensuojelulaissa on erikseen määritelty ne viranomaiset ja työntekijät, jotka ovat velvollisia

ilmoittamaan lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta.


Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi Lsl 25a §


Lsl 25 a §:ssä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa myös yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa tehtynä pyyntönä lastensuojelutarpeen arvioimiseksi edellyttäen, että


  1. pyyntö tehdään viipymättä
  2. pyynnön yhteydessä 25.1 §:ssä tarkoitettu ilmoitusvelvollinen henkilö ilmoittaa pyynnön tekemiseen johtaneet syyt


13.11.2017

Naantalin sosiaali- ja terveysvirasto

PL 43

21101 NaantaliPerhepalvelujen päällikkö
Merilahti Jutta
Puh: +358 2 434 5370
Gsm: +358 50 336 7765
Vs. sosiaalityöntekijä
Peltonen Petra
Gsm: +358 44 417 1405


Sosiaaliohjaaja
Tossavainen Päivi
Puh: +358 2 4345 238
Gsm: +358 50 3390559
Sosiaalityöntekijä
Österlund Ulrika
Puh: +358 2 4345 223
Gsm: +358 44 7334 525
Sosiaaliohjaaja
Lammela Maija
Puh: +358 2 434 5224
Gsm: +358 50 368 6730
Vastaava perheohjaaja
Lehmus-Lehto Satu
Gsm: +358 44 7334 603
Vs. sosiaaliohjaaja
Karvonen Zivile
Gsm: +358 44 7334 766

Toimistosihteeri
Lindgren Reija
Puh: +358 2 4345 308
Gsm: +358 50 3390 580


Sosiaalipäivystys 112


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Lastensuojeluilmoitus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.