Sivun navigaatio

Naantalin satama

 

 Sataman liikenne ja talous vuonna 2012

   

Naantalin sataman toimintatuotot vuonna 2012 olivat yhteensä noin 7,21 miljoonaa euroa. Tulot jäivät alkuperäisestä talousarviosta noin miljoona euroa pienemmiksi. Syynä tähän olivat liikennemäärien voimakas lasku edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Vuonna 2012 kokonaisliikenne Naantalin sataman laiturien ja/tai vesialueiden kautta oli yhteensä noin 6,7 miljoonaa tonnia, mikä oli yhteensä 16 % eli 1,3 miljoonaa tonnia vähemmän kuin vuonna 2011 (noin 8,01 miljoonaa tonnia). Ulkomaanliikenteen osuus kokonaisliikenteestä oli hieman yli 80 % eli lähes 5,4 miljoonaa tonnia jossa pudotusta edelliseen vuoteen 19 % eli noin 1,3 miljoonaan tonnia. Ulkomaan tuonti laski 22 % ja ulkomaan vienti 12 %. Kotimaan liikenteen osuus kokonaisliikenteestä oli lähes 20 % eli noin 1,3 miljoonaa tonnia, jossa laskua edelliseen vuoteen 2 %.

 

Aluskäyntejä oli Naantalin satamassa vuonna 2012 yhteensä 1788 kappaletta, mikä on noin 7 % eli 137 käyntiä vähemmän verrattuna vuoteen 2011. Alusten yhteenlaskettu nettovetoisuus laski 13 % ollen yhteensä noin 11 miljoonaa NT.

 

Liikenteen voimakas väheneminen heijastui luonnollisesti sataman toimintatuottoihin tavara-, alus- ja palvelumaksuista kertyvien tulojen jäädessä arvioituja pienemmiksi. Edelliseen vuoteen verrattuna tulot vähenivät 16 % eli yhteensä noin 1,4 miljoona euroa.

Käyttömenot puolestaan olivat vuonna 2012 yhteensä 1,96 miljoonaa euroa, joten rahaa kului loppuvuoden säästöjen myötä noin 174 000 euroa vähemmän kuin oli budjetoitu.

Toimintakate vuonna 2012 oli yhteensä 5,25 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämää kertyi noin 1,87 miljoonaa euroa, mikä on noin 2,7 kaupungin kokonaisverotuloista (noin 70,35 miljoonaa euroa).

 

Voimakkaan laskun liikenteessä selittää mm. Naantalin öljyjalostamon korjausseisakki. Leudon talven vuoksi myös polttoöljyjen jakelu rannikolla Naantalin rannikolla Naantalin kautta jäi huomattavan vähäiseksi. Vuonna 2012 kuljetettiin raakaöljyä ja öljyjalosteita yli 600 000 tonnia vähemmän kuin vuonna 2011, jolloin sitä kuljetettiin Naantalin kautta yhteensä yli 4,3 miljoonaa tonnia.

 

Laskua edelleen selittää myös Naantalin voimalaitoksella sähkön- ja lämmöntuotannossa tarvittavan kivihiilen tuonnin vähentyminen, johon vaikuttivat mm. sähkön halpa markkinahinta (sateiden ja runsaan vesisähkön tarjonnan vuoksi), sääolosuhteet (leuto talvi vaikutti hiilen kulutukseen) sekä kivihiilen maailmanmarkkinahintojen kehittyminen (varastoja täydennettiin voimakkaasti vuoden 2011 puolella oletetun hinnan nousun vuoksi) sekä Turun seudun lämmöntuotannon kokonaisoptimointi. Kun vuonna 2011 hiiltä tuotiin vielä peräti  809 336 tonnia, niin vuonna 2012 määrä oli 56 % eli yli 450 000 tonnia vähemmän.

 

Edellisten lisäksi Euroopassa vuoden 2012 aikana vallinnut talouden epävarmuus vähensi suuryksikköliikennettä eli rekka- ja traileriliikennettä lautoilla. Erilaisia kumipyöräyhdistelmiä kulki sataman kautta yhteensä 153 121 yksikköä, mikä on 13 % eli 22 410 yksikköä vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Näissä yhdistelmissä kuljetettiin rahtia yhteensä 1,92 miljoonaa tonnia, mikä on noin 10 % eli yli 217 000 vähemmän kuin vielä vuonna 2011.


Yrjö Vainiala
Satamajohtaja
Port Director


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.4.2014

 

 

 

 

 Laiva 2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajankohtaista:

 

 

Satama-alueen liikennejärjestelyt muuttuvat 24.2.-31.5.2014 väliseksi ajaksi rampin korjauksen johdosta.

 

  

   

 

Satamalautakunta on vahvistanut vuoden 2014 satamamaksut 12.11.2013/§ 40

 

 


 

VERKKOLASKUTUSOSOITE  

 

Naantalin kaupunki, Ympäristövirasto ja Satama OVT 00370135457205 

 

Kaikessa verkkolaskutuksessa käytetään kaupungin Y-tunnusta: 0135457-2

 

Operaattorina on CGI Suomi Oy, jonka operaattorivälittäjätunnus on 003703575029

 


EU:n rikkidirektiivi 2005/33/EY muutos

 

Vuoden 2010 alusta astui voimaan EU:n rikkidirektiivi 2005/33/EY muutos jonka perusteella yli kaksi tuntia Naantalin satamassa viipy-vän aluksen on käytettävä korkeintaan 0,1 % rikkiä sisältävää polttoainetta.

 

Valvova viranomainen on Merenkulun Turvallisuusviraston (Trafi) merenkulkutoimiala.

 

 

 © Naantalin satama

Satamatie 13
21100 Naantali

Liikenne puh. 02 437 5515

etunimi.sukunimi@ naantali.fi


© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Naantalin satama".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.