Toimintaterapia

Lasten toimintaterapia        

                 

Toimintaterapiassa arvioidaan lapsen kykyä toimia päivittäisen elämän tilanteissa kotona, päiväkodissa tai koulussa. Toimintaterapiaan ohjautuu lapsi, jolla on haasteita esim. motorisissa taidoissa, omatoimisuustaidoissa, toiminnanohjauksessa, leikkitaidoissa, hahmottamisessa tai aistitiedon käsittelyssä. Arvioinnin pohjalta suunnitellaan terapiajakso ja/tai annetaan ohjausta ja neuvontaa. Toimintaterapeutti toimii tiiviissä yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa. Toimintaterapiaan pääsee lastenneuvolan tai varhaiskasvatuksen työntekijän lähetteellä. Lasten toimintaterapiapalvelut ovat maksuttomia.

             

Aikuisten toimintaterapia

                   

Toimintaterapiassa arvioidaan henkilön kykyä ja mahdollisuuksia toimia arjessaan omassa toimintaympäristössään. Toimintaterapiaan ohjautuu henkilö, jonka toimintakyky on alentunut sairauden, vamman tai elämäntilanteen muutoksen vuoksi. Toimintaterapiassa tuetaan henkilöä kehittämään päivittäisissä toiminnoissa tarvittavia valmiuksia ja taitoja ja etsimään ratkaisuja arkielämän haasteisiin. Toimintaterapeutti toimii tiiviissä yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa. Toimintaterapiaan pääsee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen lähetteellä. Toimintaterapiakäynti maksaa 11,50€/kerta.

              

Apuvälinepalvelut

           

Toimintaterapiassa arvioidaan henkilön mahdollisuuksia toimia omassa toimintaympäristössään. Apuvälinetarve voi ilmetä sairastumisen, vamman tai kehitysviivästymän vuoksi. Toimintaterapeutti tekee apuvälinearviointeja joko vastaanotolla tai kotiympäristössä. Arvioinnin jälkeen toteutuu apuvälineen sovitus, käytön opastus ja luovutus. Asunnonmuutoskartoitusten osalta tehdään yhteistyötä kaupungin vammaispalvelun kanssa. Apuvälinepalveluihin liittyvissä asioissa henkilö itse, hänen omaisensa tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen voi ottaa yhteyttä toimintaterapeuttiin. Apuvälinepalvelut ovat maksuttomia.

30.6.2017
015.jpg

Aikuisten toimintaterapia

        

p. 02 4362 657

puhelinaika ma-pe klo 11.00-11.30

        

       

Puhelimeen vastataan mahdollisuuksien mukaan myös muuna aikana.

    

       

    

Lasten toimintaterapia

     

p. 040 6648 091

Naantalin terveyskeskus
Tuulensuunkatu 6
21100 Naantali
vaihde: 02 4345 111 

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Toimintaterapia".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.