Kuulutukset


Kesäkuun 1. päivänä 2017 voimaan astuneen uuden kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaisesti kunnan ilmoitukset saatetaan jatkossa tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.


Naantalin kuulutukset ja työpaikkailmoitukset ovat ensisijaisesti luettavissa kaupungin kotisivuilta. Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset (mm. maankäyttö- ja rakennuslaki, maa-aineslaki, ympäristönsuojelulaki) sekä valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kuulutukset pidetään toistaiseksi edelleen nähtävänä ilmoitustaululla. Osa kuulutuksista julkaistaan myös lehdissä harkinnan mukaan.


Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalon 1. kerroksessa osoitteessa Käsityöläiskatu 2.


Parkinraitin leikkialueen suunnitelmaehdotus on julkisesti nähtävillä 2. - 16.5.2018

24.4.2018
Lue lisää
Suovuoren hiihtoladun alikulkusilta - yleisen alueen suunnitelmaehdotus on julkisesti nähtävillä 2. - 16.5.2018

24.4.2018
Lue lisää
Kaupunginhallituksen konsernijaoston poikkeamislupapäätös 16.4.2018

24.4.2018
Lue lisää
Varsinais-Suoman aluepelastuslautakunnan 19.4.2018 kokouksen pöytäkirjan nähtävilläolo

23.4.2018
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 18.4.2018
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
19.4.2018
Lue lisää
Ympäristölupahakemus, Turun Korjaustelakka Oy

17.4.2018
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 11.4.2018
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
12.4.2018
Lue lisää
Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, Kemmolantie

11.4.2018
Lue lisää
Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

9.4.2018
Lue lisää
Ympäristölupapäätös, Palovuoren Kivi Oy

5.4.2018
Lue lisää
Kaupunginhallituksen konsernijaoston poikkeamislupapäätöksiä 19.3.2018

3.4.2018
Lue lisää
Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Härkäsuon sivutuotteiden ja jätteiden käsittely- ja läjitysalueen laajentamista koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma

29.3.2018
Lue lisää
Asuntomessualueen asemakaava, luonnosvaihe

27.3.2018
Lue lisää
Merimaskun Särkänsalmen Lossitien asemakaava ja asemakaavan muutos, luonnosvaihe

27.3.2018
Lue lisää
Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaihe

26.3.2018
Lue lisää
Tarkastuslautakunnan pöytäkirjojen nähtävänäpito

1.3.2018
Lue lisää
Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

8.1.2018
Lue lisää
Helsinki-Turku-rautatieyhteys, esiselvitys ja vaikutusten arviointi -raporttiluonnos

29.1.2006
Lue lisää
16.11.2017


Katso myös:


Ajankohtaiset tiedotteet


Avoimet työpaikat


Kuulutukset RSS-syötteenä

Kuulutukset RSS-syötteenä NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kuulutukset".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.