Kuulutus 29.1.2006

Kuulutukset

Kaupungin lakisääteiset kuulutukset julkaistaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Tarvittaessa ilmoituksia julkaistaan myös lehdissä harkinnan mukaan.

 

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalon 1. kerroksessa osoitteessa Käsityöläiskatu 2.

 

 

 

Ympäristölupapäätös koskien Nikulanvuoren ampumaradan toimintaa, Naantalin reserviupseerit ry

25.4.2017
Lue lisää
Ympäristölupapäätös koskien vesienhallinta- ja tarkkailusuunnitelmaa, V-S Puutarhamulta Oy

25.4.2017
Lue lisää
Ympäristölupapäätös: Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen maarakentamisessa, Jarkko Raivonen

25.4.2017
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 20.4.2017
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
20.4.2017
Lue lisää
Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta Rantaluikkionmäessa
Julkipanokuulutus
19.4.2017
Lue lisää
Tonttijako 8-22:1, Kuormatie

18.4.2017
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 13.4.2017
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
13.4.2017
Lue lisää
Ympäristökatselmus

12.4.2017
Lue lisää
Rakennuslautakunnan rakennusluvat 5.4.2017
Rakennuslautakunta on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
11.4.2017
Lue lisää
Kaupunginhallituksen 3.4.2017 myöntämät poikkeamislupapäätökset

11.4.2017
Lue lisää
Uudenmaan ELY-keskus ilmoittaa Nord Stream 2 AG:n -maakaasuputkihankkeen YVA-kuulutuksen vireilläolosta

7.4.2017
Lue lisää
Vesijohdon ja paineviemärin asentaminen mereen välille Ajola-Kunstenniemi

4.4.2017
Lue lisää
Yhteysviranomaisen lausunnon nähtävänä pitäminen, E 18 Turun kehätien parantamishanke

3.4.2017
Lue lisää
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan kuulutus jätteenkuljetusjärjestelmiä koskevan asian vireilläolosta

3.4.2017
Lue lisää
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös koskien tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa, Kraatarintie 20

31.3.2017
Lue lisää
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös valtausoikeuksien rauettamisesta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.3.2017 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden rauettamista koskevan hakemuksen.
30.3.2017
Lue lisää
Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Ampuminmaa-Saloluoto

29.3.2017
Lue lisää
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

27.1.2017
Lue lisää
Raision kaupungin terveysvalvontajaoston kokoontumispäivät ja pöytäkirjojen nähtävillä pito vuonna 2017

22.12.2016
Lue lisää
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

20.10.2016
Lue lisää
Venepaikkojen vuokraus

15.3.2006
Lue lisää
Katupiirustukset
Tuulensuunkadun plv. 190-450 ja Presidentinkadun plv. 80-481 katusuunnitelmien muutospiirustukset 
16.2.2006
Lue lisää
Palovuoren Kivi Oy:lle myönnettiin pidennys ympäristölupaan

11.2.2006
Lue lisää
Kaukolämmön energiamaksutaksa

11.2.2006
Lue lisää
Kantatie 40 parantaminen välillä Luolala - Vanto Naantalin ja Raision kaupungeissa yleisten ja yksityisten teiden järjestelyineen, tiesuunnitelma

2.2.2006
Lue lisää
25.3.2015

 

 

 

Katso myös:


Ajankohtaiset tiedotteet

 

Avoimet työpaikat

 

Kuulutukset RSS-syötteenä

Kuulutukset RSS-syötteenä 

 

 

 

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kuulutukset".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.