Kuulutukset


Kesäkuun 1. päivänä 2017 voimaan astuneen uuden kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaisesti kunnan ilmoitukset saatetaan jatkossa tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.


Naantalin kuulutukset ja työpaikkailmoitukset ovat ensisijaisesti luettavissa kaupungin kotisivuilta. Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset (mm. maankäyttö- ja rakennuslaki, maa-aineslaki, ympäristönsuojelulaki) sekä valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kuulutukset pidetään toistaiseksi edelleen nähtävänä ilmoitustaululla. Osa kuulutuksista julkaistaan myös lehdissä harkinnan mukaan.


Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalon 1. kerroksessa osoitteessa Käsityöläiskatu 2.


Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutos I

19.10.2018
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 17.10.2018
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
18.10.2018
Lue lisää
Etelä-Suomen aluehallintoviraston kuulutus Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n ympäristölupahakemuksesta
Ympäristölupahakemus
12.10.2018
Lue lisää
ELY-keskus: Tiedonanto Varsinais-Suomen ja satakunnan kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmat

11.10.2018
Lue lisää
Julkipanokuulutus tilapäisestä melusta ja häiriöstä Kuparivuoren tunnelin peruskorjauksessa

11.10.2018
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 10.10.2018
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
11.10.2018
Lue lisää
Tonttijaon muutos Kivitaskunkuja

9.10.2018
Lue lisää
V-S elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus likaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta

8.10.2018
Lue lisää
Rakennustarkastajan rakennusluvat 3.10.2018
Rakennustarkastaja on tehnyt oheisessa julkipanolistassa mainitut päätökset.
4.10.2018
Lue lisää
Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan voimaantulo

28.9.2018
Lue lisää
Vaasan hallinto-oikeuden päätös Maskun Murske Oy:n ympäristölupa-asiassa

27.9.2018
Lue lisää
Vaasan hallinto-oikeuden päätös Energia- ja KierrätysParkki Oy:n ympäristölupa-asiassa

27.9.2018
Lue lisää
Kaupunginhallituksen konsernijaoston poikkeamislupapäätös 17.9.2018

25.9.2018
Lue lisää
Puolustusvoimien kutsuntakuulutus 2018
Asevelvollisuuslain ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta nojalla toimitetaan vuonna 2000 syntyneiden sekä muiden kuulutuksessa mainittujen asevelvollisten kutsunnat Varsinais-Suomessa, Sata-kunnassa ja Ahvenanmaalla vuonna 2018.
16.7.2018
Lue lisää
16.11.2017


Katso myös:


Ajankohtaiset tiedotteet


Avoimet työpaikat


Kuulutukset RSS-syötteenä

Kuulutukset RSS-syötteenä NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kuulutukset".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.