Naantalin kaupungin energiatekoja

Naantalin kaupunki ja kaupunkikonsernin yritykset ovat mukana kansallisessa Astetta alemmas -kampanjassa. Kampanjan tavoitteena on auttaa suomalaisia löytämään itselleen sopivia tapoja säästää energiaa ja saada ihmiset ottamaan energiateot osaksi arkeaan myös tulevaisuudessa.

Vaikka Naantalin kaupungilla sähkön hinta ei nousekaan vuoteen 2024 saakka voimassa olevan sopimuksen vuoksi, kaupunki haluaa omalta osaltaan olla takaamassa energian huoltovarmuutta, jotta vältyttäisiin tilanteilta, joissa sähkön jakelua voitaisiin joutua rajoittamaan. Energian säästäminen on myös linjassa kaupungin ilmastotavoitteiden kanssa.

Naantalin kaupungin ja kaupunkikonsernin yritysten energiatekoja

Naantalin kaupunki

Kaupungin 6000 katuvalosta puolet on led-valaisimia, joista suurimmassa osassa on himmennysohjelma. Himmennysohjelma alentaa valaisinten tehoa öisin, kun liikenne on vähäistä, ja se alentaa samalla energiankulutusta. Himmennysohjelma säästää noin puolet valaistukseen kuluvasta energiasta verrattuna tilanteeseen, jossa ohjelma ei ole käytössä. Tällä hetkellä Naantalin kaupungin käytössä olevien led-valaisimien himmennysohjelma säästää noin 420 000 kWh vuodessa. Taloudellista säästöä tulee 42 000 euroa, jos sähkön hinta on 10 c/kWh.

Jäähallissa tehdään loppuvuonna 2022 teknisiä muutoksia energiataloudellisemman käytön mahdollistamiseksi. Hallin lauhdelämmön hyödyntämistä tehostetaan, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin toteutetaan energiaa säästäviä ja hyötysuhdetta parantavia muutoksia ja järjestelmien automatiikan energiatehokkuutta parannetaan.

Kaupungin rakennuskannassa on ilmanvaihdon esilämmitystä vähennetty asteella. Lisäksi rakennuskannan lämmityskäyriä ollaan laskemassa asteella. Huoneiden lämpötiloja kuitenkin seurataan tarkasti, etteivät käyttötilojen lämpötilat laske alle raja-arvojen.

Rakennuskannassa viilennyksen ja jäähdytyksen rajalämpötilaa on nostettu eli sallitaan korkeammat sisälämpötilat helteellä ja siten vähennetään energiankulutusta.

Kiinteistöjen sähkön, veden, kaukolämmön ja öljyn kulutusta seurataan, jotta mahdolliset viat huomataan nopeasti ja voidaan korjata.

Energianeuvontaa järjestetään Naantalin asukkaille, taloyhtiöille ja yrityksille.

Konserniyhtiöt

Naantalin Energia Oy on sitoutunut pudottamaan lämpötilaa kaikissa lämmitettävissä tiloissaan vähintään yhdellä asteella.

Naantalin Satama Oy lisää kiinteistöjensä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä (maalämmön käyttöönotto ja aurinkovoimalat), ja parantaa energiatehokkuutta terminaalirakennuksen peruskorjauksessa.

Naantalin Vuokratalot Oy lisää kiinteistöjensä energiankulutuksen seurantaa ja tekee tarvittavia toimenpiteitä (lämmityskäyrä, vedenpaine, veden lämpötila) energian säästämiseksi. Lisäksi lisätään mahdollisuuksien mukaan uusiutuvien energiamuotojen käyttöä (esim. maalämpö ja aurinkoenergia) ja parannetaan energiatehokkuutta peruskorjattavissa kiinteistöissä mm. lisäeristämällä.

Naantalin Matkailu Oy vaihtaa vanhan, kiinteistössä tehtyjen muutosten vuoksi mitoitukseltaan liian suureksi käyneen lämminvesivaraajansa pienempään ja tehokkaampaan.

Iäkäs mies makaa sohvalla

Energiansäästövinkkejä Astetta Alemmas -sivuilta

Naantalin kaupunki on mukana Astetta Alemmas -kampanjassa, jossa kannustetaan mukaan energiansäästötalkoisiin! Kampanja tarjoaa konkreettisia vinkkejä energiansäästöön ja sähkön kulutushuippujen leikkaamiseen.

lateral-image-left

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Energiahuolto