Lukioomme hakijalle

Lukioomme hakijalle

Naantalin lukioon haetaan yhteishaussa. Opiskelupaikkoja on 120 ja lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,15. Naantalin lukion valintakortti ja tietoa kursseista linkissä. 

Naantalin lukioon on 13.6.2019 valittu 112 uutta opiskelijaaNaantaliin lukioon valittujen nimet julkaistaan koulun pääovessa. Niiiden opiskelijoiden nimiä, jotka eivät ole antaneet Opintopolussa nimensä julkaisulupaa, ei kyseisessä luettelossa ole. Kaikille opiskelupaikan saaneille lähetetään sähköpostitse tärkeää tietoa opintojen aloittamisesta. Naantalista tuleville opiskelijoille sama tiedote lähetetään myös Wilmassa. 

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 27.6.2019. Opiskelupaikan voi ottaa vastaan sähköpostiin tulevan linkin kautta tai ilmoittautumalla lukiolla. Opinto-ohjaaja on tavattavissa lukiolla ma 17.6. klo 9-15 ja ti 18.6. klo 12-17. Voit tulla keskustelemaan esim. kurssivalinnoista tai muista opiskeluun liittyvistä asioista.

Lisähaku syksyllä 2019 alkaviin opintoihin (8 paikkaa) on avoinna Opintopolussa 14.6. - 24.6.2019.

 

Naantalin lukion tavoitteena on toimia yleislukiona, jonka kannustavassa ilmapiirissä lukiolaisillamme on erinomaiset mahdollisuudet niin itsenäiseen kuin vuorovaikutukselliseen opiskeluun ja tieteelliseen ajatteluun. Pätevät ja motivoituneet opettajat sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen luontevana oppimisen välineenä antavat opiskelijoille hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja työelämän tarpeisiin.

Monipuolinen kurssitarjonta

Opiskelijoiden valintojen pohjalta muotoiltu kurssitarjotin ja henkilökohtainen ohjaus mahdollistavat monipuoliset aineyhdistelmät sekä yksilölliset opintopolut koko lukio-opintojen ajalle. Laajojen reaaliaineiden ja matemaattisten aineiden opintokokonaisuuksien rinnalla on mahdollista opiskella ruotsin ja englannin lisäksi espanjaa, saksaa, ranskaa ja venäjää. Kuvataiteessa, musiikissa, liikunnassa sekä draamassa ja teatterissa voi suorittaa lukiodiplomin ja äidinkielessä puheviestinnän päättökokeen. Ryhmäkoot ovat Naantalin lukiossa kohtuulliset, jolloin opettajat ehtivät huomioida kaikki opiskelijansa.

Digioppiminen

Koulussamme käytössä oleva sähköinen Google Suite for Education -oppimisalusta yhdessä muiden oppimisympäristöjen kanssa tarjoaa monipuolisen ja nykyaikaisen oppimisympäristön jokaiselle lukiolaiselle. Opiskelijoilla on käytössään myös O365:n työkalut. Ylioppilastutkinnon Abitti-koeympäristö tulee tutuksi jo opintojen alusta lähtien. Tieto- ja viestintätekniikan opinnoissa Naantalin lukio tekee yhteistyötä TIEKEn ja Turun yliopiston kanssa. Kyseisten kurssien opintokokonaisuuden suorittaminen avaa väylän Turun yliopistoon opiskelemaan Tulevaisuuden teknologioiden laitokselle suoraan ilman pääsykoetta. Positiivista uteliaisuutta teknologialla –hankkeessa opettajamme kehittävät yhdessä opiskelijoidemme kanssa robotiikan ja VR-teknologian käytännön sovelluksia.

Kansaisvälisyys ja matkailu

Opiskelijamme voivat halutessaan osallistua kansainvälisille oppiaineiden opintoretkille esim. Roomaan ja Erasmus-hankkeen kouluvierailuille Euroopassa. Opiskelijamme voivat erikoistua matkailuopintoihin, jotka toteutetaan opiskelijalähtöisinä projektiopintoina Turun ammattikorkeakoulun ja RASEKOn kanssa.

Opiskelun tuki

Opiskelijoiden hyvinvoinnista pitävät huolta aineenopettajien ja ryhmänohjaajien lisäksi opinto-ohjaaja, erityisopettaja, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, koulupsykologi ja rehtori. Tutorit ja opiskelijakunta toimivat aktiivisesti lukiossamme ja yhteishenki on hyvä. Digitutorit auttavat uusia opiskelijoita tieto- ja viestintäteknologian käytössä opintojen alussa. Opiskelijat voivat myös suorittaa Opintokamu-verkkokurssin opiskelutaitojen ja elämänhallintataitojen kehittämiseksi.

Miksi Naantalin lukioon?

”Mahtava ilmapiiri”

”Rakennus on mahtavalla paikalla.”

”Hyvien kulkuyhteyksien varrella.”

”Kattava kurssivalikoima.”

”Riittävän iso kavereiden saamiseen, mutta riittävän pieni viihtyvyyden takaamiseksi.”

”Asiantuntevat ja innostavat opettajat.”

- tutoreiden ajatuksia Naantalin lukiosta