Työllisyyspalvelut

Palkkatuella työllistäminen

Naantali kaupunki työllistää vuosittain noin 30 naantalilaista työllistämistoiminnan määrärahoilla kaupungin eri yksiköihin. Työllistämisen ehtona on TE-toimiston myöntämä palkkatuki sekä se, että henkilö on saanut vähintään 200 päivää Kelan maksamaa työmarkkinatukea.

Työpaikkoja on kaupungin eri toimipisteissä. Työsuhteet ovat pääsääntöisesti 8 kuukauden mittaisia. Palkka ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät kunta-alan työsopimusten mukaan. Työsuhde kerryttää sekä eläkettä että vuosilomaa.

Velvoitetyöllistäminen

Velvoitetyöllistäminen on lakisääteinen palvelu, jossa kaupungin on tietyin ehdoin tarjottava yli 57- vuotiaille palkkatuettua työtä tai muuta työllistymistä edistävää palvelua.

Velvoitetyön on oltava työssäoloehdon täyttävää kokoaikaista työtä ja sen kesto on enintään 26 viikkoa. Velvoitetyön kestossa huomioidaan aikaisempi työssäoloehdon kertymä, koska se lyhentää velvoitetyön kestoa. Työsuhde voi alkaa vasta silloin, kun työttömyysturvan enimmäisaika on tullut täyteen.

TE-toimisto tiedustelee työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvalta henkilöltä hänen halukkuuttaan käyttää oikeutensa velvoitetyöhön. Mikäli henkilö haluaa käyttää oikeutensa, TE-toimisto toimittaa työllistämisilmoituksen kaupungin työllisyyspalveluihin. Työllisyysohjaaja ottaa yhteyttä työllistettävään henkilöön ja kutsuu hänet haastatteluun.

Työkokeilu

Työkokeilu on TE-toimiston palvelu, jossa voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille. Työkokeilu voidaan järjestää, jos henkilöltä puuttuu ammatillinen koulutus, hän suunnittelee alan tai ammatin vaihtoa tai henkilö on ollut pitkään poissa työmarkkinoilta.

Naantalin kaupunki tarjoaa työkokeilupaikkoja esimerkiksi ateriapalveluissa, siivouspalveluissa, varhaiskasvatuksessa ja koulunkäynnin ohjaajana. Työkokeilun tavoitteena on ammatillisten suunnitelmien selkiyttäminen. Työkokeilu ei ole työsuhde, ja sen aikana kokeilija saa samaa etuutta kuin työttömänä.

Te-palvelujen työkokeilu.

Kesätyöseteli 

Naantalin kaupungin tarjoamalla kesätyösetelillä on tarkoitus edistää ja tukea paikallisten nuorten työllistymistä kesäaikaan. 

350 euron arvoinen seteli voidaan myöntää yrityksille ja yhdistyksille, jotka palkkaavat kesäksi 16–24-vuotiaan naantalilaisen. Seteliä ei myönnetä yksityishenkilölle, kunnalle tai valtiolle työnantajana.

Lisätietoja kesätyösetelistä.

Kausityöseteli 

Naantalin kaupungin tarjoamalla kausityösetelin on tarkoitus edistää ja tukea paikallisten nuorten työllistymistä kesäkauden ulkopuolella, syyskuusta huhtikuuhun.

250 euron arvoinen seteli voidaan myöntää yrityksille ja yhdistyksille, jotka palkkaavat 16–24-vuotiaan naantalilaisen. Seteliä ei myönnetä yksityishenkilölle, kunnalle tai valtiolle työnantajana.

Lisätietoja kausityösetelistä.

Rekrylisä

Naantalin kaupunki myöntää rekrylisää yritykselle, joka työllistää naantalilaisen työttömän työnhakijan. Lisä on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin, mutta ei palkkauskustannuksiin.

Rekrylisän myöntämisen edellytyksenä on, että TE-toimisto on myöntänyt kyseisen henkilön palkkaamiseen palkkatuen. Lisäksi vähintään yhden seuraavista edellytyksistä tulee täyttyä:

  1. työllistettävä on saanut työmarkkinatukea vähintään 200 päivää tai
  2. työllistettävä on koulutettu, työtön alle 30-vuotias nuori, joka työllistyy koulutusalaansa liittyvään työhön tai
  3. työllistettävä on työtön, kouluttamaton alle 25-vuotias nuori ja hänet palkataan oppisopimuskoulutukseen tai
  4. työllistettävä on työtön maahanmuuttaja, jonka suomen kielen taito on puutteellinen.

Rekrylisää maksetaan 500 € / kk / työllistettävä henkilö, enintään kahdeksan (8) kuukauden ajan.

Lisätietoja Rekrylisästä

Työllisyyspäällikkö
Organisaatio
Hallintopalvelut
Matkapuhelinnumero
040 617 4928
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Yleishallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Työllisyysohjaaja
Organisaatio
Hallintopalvelut
Puhelinnumero
02 4345 550
Matkapuhelinnumero
044 417 1486
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Yleishallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2