Esiopetusyksiköt

Lapset aidalla

Toimintakauden 2023-2024 aikana esiopetusta järjestetään seuraavissa päiväkodeissa ja koulujen yhteydessä: