Esiopetussuunnitelma

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on perusopetuslain mukainen Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikallinen esiopetuksen opetussuunnitelma laaditaan ja esiopetus toteutetaan.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on edistää laadukkaan ja yhtenäisen esiopetuksen yhdenvertaista toteutumista koko maassa.

Paikalliset suunnitelmat velvoittavat varhaiskasvatuksen henkilöstöä sitoutumaan perusteiden arvoperustan, tavoitteiden ja sisältöjen mukaiseen toimintaan sekä varhaiskasvatuslakia että perusopetuslakia noudattaen.

Naantalin kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa paikalliset näkökulmat huomioon ottaen.

Jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen esiopetussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa. Esiopetussuunnitelma koostuu lapsen esiopetuksen suunnitelmasta ja havainnointilomakkeesta. Yksilöllisesti pohditut tavoitteet hyödyttävät lapsen kasvua ja oppimista. Lapsen tarpeet, toiveet ja tavoitteet otetaan huomioon opetusta suunniteltaessa sekä oppimisympäristöjen kehittämisessä.