Lukion vanhempainyhdistys

Opiskelijoita käytävällä

Yhdistyksen tavoitteena on edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Yhdistys toimii keskustelufoorumina opetusta, kasvatusta ja koulun toimintaa koskevissa asioissa. Tavoitteena on kehittää erilaisia yhteistoimintamuotoja ja edistää informaation kulkua kodin ja koulun välillä. Yhdistys pyrkii myös vaikuttamaan oppilaiden opiskeluympäristön turvallisuuteen ja viihtyvyyteen.

Olemme mukana muun muassa

  • järjestämässä vanhojentansseja ja esittelyiltaa yhdeksäsluokkalaisille.
  • jakamassa stipendejä opinnoissa edistyneille opiskelijoille sekä positiivista opiskeluilmapiiriä ylläpitäville ja rakentaville opiskelijoille.
  • avustamassa rahallisesti opiskelijoiden opinto- ja luokkaretkien järjestämistä.

Vanhempainyhdistyksen sähköpostiosoite on nalu.vanhempainyhdistys@gmail.com

Historiaa

Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 10.2.1994. Yhdistys rekisteröitiin seuraavana vuonna. Perustajajäseniä olivat Sirpa Tuomela, Jouni Määttälä, Aila Stauffer, Sirkka-Liisa Vuori, Sylvia Ollila, Erja Paukkala sekä Raimo ja Raila Siltari.
Puheenjohtajina ovat toimineet: Sirpa Tuomela (1994 – 1995), Jouni Määttälä (1995 – 1996), Mikko Kuitunen (1996 – 1999), Kaisa-Lena Riikonen (1999 – 2000), Hannele Järvinen (2000 – 2001), Leila Ruotsalo (2001 – 2002), Heli Kääriäinen-Färm (2002-2016), Marika Nummela (2016-2018), Taru Peltonen (2018-2021) ja Riina Klasila (2021-2022).

Vanhempainyhdistyksen nykyinen puheenjohtaja on Kai Munukka.