Hyvinvointisuunnitelmat

Hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma

Hyvinvointikertomus on kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä Naantalissa valtuustokauden aikana. Se toimii seuraavan valtuustokauden hyvinvointipolitiikan suunnittelun, arvioinnin ja raportoinnin työvälineenä. Hyvinvointikertomus valmistellaan kerran valtuustokaudessa ja päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua.

Vuosien 2017–2021 hyvinvointisuunnitelmassa on valittu viisi strategista teemaa ja 21 tavoitetta. Pääteemat ovat

  • Lapsille, nuorille ja perheille moniammatillista palvelua ennakoivasti
  • Työikäiset työkuntoon
  • Ikäihmiset osallisiksi
  • Vapaa-ajalle kehon ja mielen palvelut
  • Naantalissa ihmisen on hyvä asua ja olla

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita, toimenpiteitä sekä toteumaa seurataan ja käydään läpi vuosittaisessa raportoinnissa. Suunnitelma on laadittu yhdessä; mukana on ollut niin sivistys-, sosiaali- ja terveys- sekä teknisen toimen asiantuntijoita.

Tutustu hyvinvointisuunnitelmaan ja 2017-2021 laajaan hyvinvointikertomukseen

Tutustu vuosittaiseen hyvinvointikertomukseen 2021

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia Naantalissa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma laaditaan kunnissa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja sen edistäminen ovat Naantalin kaupungille keskeinen periaate. Tavoitteeseen pyritään Naantalissa laaja-alaisella ja moniammatillisella yhteistyöllä. Perheitä pyritään tukemaan ja auttamaan varhaisessa vaiheessa ennen ongelmien mahdollista kasautumista.

Vuosien 2019–2022 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa on työstetty sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen työryhmässä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma tarkistetaan vähintään neljän vuoden välein.

Tutustu Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan 2019–2022 (pdf).

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Naantalin kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelman tavoitteena on naantalilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen, vähentäminen ja korjaaminen. Suunnitelma on laadittu vuosille 2019–2022.

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma pohjautuu sosiaali- ja terveysministeriön laatimaan kansalliseen mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaan.

Tutustu mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaan 2019–2022 (pdf)

Asiasanat

Lapsiperheet
Sosiaali- ja terveyspalvelut