Kulttuurin, vapaa-ajan sekä terveydellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen suunnatut avustukset

Hyvinvointilautakunnan avustukset ovat haettavana 2.4.2024 klo 15.00 mennessä.  

Avustuksia haetaan pääsääntöisesti sähköisesti (kts. linkki alla) tai esim. asiointipisteestä tai saariston palvelupisteistä saatavilla olevilla lomakkeilla, jotka palautetaan liitteineen määräaikaan mennessä kirjaamoon osoitteella Naantalin kaupunki, kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali. Tutustuthan avustusohjesääntöön ennen hakemuksen täyttämistä. Avustusohjesäännöstä selviävät myös myönnetyn avustuksen maksatuksen ehdot.

Kenelle avustuksia myönnetään?

Hyvinvointilautakunta myöntää avustuksia nuoriso- ja liikunta ja kulttuuritoimintaa sekä sosiaalista ja terveydellistä toimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille ja järjestöille, joiden kotipaikka tai toiminnan kohde on Naantali. Yhdistyksen toiminnan tulee olla vakiintunutta.

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista, taidepalvelusten tarjontaa sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

Perusavustukset

Perusavustuksella tuetaan yhdistyksen vuotuista toimintaa. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus sekä hakijan taloudellinen asema, muualta saatava tuki ja omatoimisuus varojen hankinnassa. Perusavustuksen sähköinen hakulomake

Toiminta-avustukset

Toiminta-avustuksella tuetaan liikunta- ja nuorisoyhdistysten järjestämää ohjattua toimintaa. Toiminta-avustuksen myöntämisperusteet pohjautuvat liikuntalakiin ja nuorisolakiin. Avustusta jaetaan yhdistyksen järjestämään ohjattuun toimintaan osallistuvien määrän perusteella. Osallistujat pisteytetään ikään perustuvilla painokertoimilla. Toiminta-avustuksen sähköinen lomake

Kohdeavustukset

Yksilöityjä kohdeavustuksia voidaan myöntää liikunta- ja nuoriso- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä muiden kertaluontoisiksi tai vakiintumattomiksi katsottavien hankkeiden toteuttamiseen. Kohdeavustuksen sähköinen hakulomake 

Valmennusapuraha

Valmennusapuraha myönnetään vuosittain hakemuksesta kahdelle 15-20-vuotiaalle tavoitteellisesti harjoittelevalle nuorelle. Valmennusapurahan anomiseksi tehdään vapaamuotoinen ja perusteltu hakemus, joka osoitetaan hyvinvointilautakunnalle.

Liikuntapalvelupäällikkö
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Puhelinnumero
02 4345 859
Matkapuhelinnumero
040 063 8398
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Sivistyspalvelut, Tullikatu 11

Museonjohtaja
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Puhelinnumero
02 4345 321
Matkapuhelinnumero
050 590 9365
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Naantalin Museo, Tullikatu 11