Johtosäännöt

Valtuuston hyväksymät johtosäännöt ohjaavat hallintoa määräämällä viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä.

Kunta päättää hallintonsa järjestämisestä, jota varten kaupunginvaltuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt.

Valtuusto tekee toimivallan siirtoa koskevat päätökset aina hallintosäännöllä. Päättäessään hallintosäännöstä valtuusto samalla määrittelee oman asemansa kaupungin päätösvallan käyttäjänä sekä päättää muiden toimielinten, viranhaltijoitten välisestä työnjaosta. Valtuusto ratkaisee hallintosäännöllä annetaanko kaupungin viranomaiselle valta omilla päätöksillään siirtää eli delegoida toimivaltaansa edelleen.

Liitteestä löydät voimassaolevan johtosäännön, konserniohjeen sekä palkkio- ja matkustusäännön. Toimielinten toimintasäännöt löytyvät toimielinten omilta sivuilta.