Kesätyöseteli 2024

Naantalin kaupunki tukee nuorten työllistämistä kesätyösetelillä, joka kattaa osan työnantajalle tulevista kuluista.

(23.4.2024) Kaikki kesätyösetelit on nyt myönnetty. Setelit loppuivat tänä vuonna ennätysajassa. Kiitokset yrityksille 80 naantalilaisen nuoren palkkaamisesta kesätöihin.

Naantalin kaupunki myöntää 350 euron tuen yrityksille ja yhdistyksille, jotka palkkaavat kesäksi vuonna 2000–2008 syntyneen naantalilaisen (1 seteli/nuori). Seteliä ei myönnetä yksityishenkilölle, kunnalle, hyvinvointialueelle tai valtiolle työnantajana. Seteliä ei myönnetä työnantajalle, jonka tarkoituksena on vuokrata palkattava kesätyöntekijä toiselle työnantajalle (vuokratyö).

Kesätyön tulee ajoittua ajalle 1.5.–31.8.2024. Työsuhteen tulee kestää vähintään 10 työpäivää. Työtunteja tulee kertyä vähintään 60 tuntia työsuhteen aikana. Kesätyöseteliä ei myönnetä, mikäli työsuhde on alkanut ennen 1.5.2024.

Tukea ei myönnetä sellaisen nuoren palkkaamiseen, joka on saanut kaupungilta kesätyöpaikan vuonna 2024.

Seteleitä myönnetään kesällä 2024 enintään 80 kpl. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Samalle työnantajalle voidaan myöntää enintään 10 seteliä 10 eri nuoren työllistämiseen.

Hakuaika 1.3.-17.6.2024

Ohjeet nuorelle

Hae itsenäisesti mieleistäsi kesätyötä yrityksestä tai yhdistyksestä.

Kun olet löytänyt kesätyöpaikan, työnantajan tulee täyttää kesätyösetelihakemuslomake, joka löytyy Naantalin kaupungin kotisivuilta.

Kun kesätyöseteli on myönnetty, työsuhde voi alkaa.

Tee työnantajan kanssa kirjallinen työsopimus.

Ohjeet työnantajalle

Jos haluat nuoren palkkaamiseen 350 euron Naantalin kaupungin myöntämän tuen, varmista että nuori on naantalilainen ja että muut kesätyösetelin ehdot täyttyvät. Tuki maksetaan jälkikäteen korvaamaan osa nuoren palkkakustannuksista. 

Täytä kesätyöseteli -hakemus.

Mikäli nuorella ei ole suomalaista henkilötunnusta, täytä hakulomakkeeseen nuoren syntymäaika. Hakemuksen täyttö vaatii sähköisen tunnistautumisen.

Kun kesätyöseteli on myönnetty, työsuhde voi alkaa. Kesätyöseteliä ei myönnetä, mikäli työsuhde on alkanut ennen kuin päätös setelin myöntämisestä on tehty.

Kesätyöntekijä palkataan työsuhteeseen ja hänelle tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Tee nuoren kanssa kirjallinen työsopimus, josta käy ilmi työn alkamis- ja päättymispäivä, palkka, työaika ja työtehtävät/tehtävänimike.

Tuen maksatus

Tukien maksatus aloitetaan 1.8.2024. Työsuhteen päätyttyä työnantajan tulee toimittaa dokumentit viimeistään 31.10.2024 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kesatyo@naantali.fi 

Tarvittavat tiedot ja dokumentit

Molempien osapuolten allekirjoittama työsopimus, josta käy ilmi työn alkamis- ja päättymispäivä, palkka, työaika ja työtehtävät/tehtävänimike. Virallinen tosite maksetusta palkasta ja tehdyistä tunneista esim. verkkopankista tai palkkajärjestelmästä tulostettu kuitti maksetusta palkasta. Tositteesta pitää käydä ilmi, että palkka on maksettu. Palkkalaskelma, josta käy ilmi tehdyt työtunnit (vähintään 60 tuntia).

Laskutustiedot: IBAN-tilinumero

Puuttuvat, puutteelliset, epäselvät tai ristiriitaiset dokumentit viivästyttävät tai voivat estää tuen maksamisen.

Lisätietoja antaa

Työllisyysohjaaja Auli Järvinen p. 044 417 1486 tai sähköpostilla auli.jarvinen(at)naantali.fi

Mikäli suunniteltu työsuhde ei toteudu tai se keskeytyy, ilmoita siitä mahdollisimman nopeasti kesatyo@naantali.fi

Kesätyösetelituki maksetaan vain, mikäli kaikki tuen myöntämisen edellytykset täyttyvät. Mikäli toimitetuissa dokumenteissa on epäselvyyksiä tai ristiriitaisuuksia, voidaan korvaus jättää maksamatta.
 

Työllisyysohjaaja
Organisaatio
Hallintopalvelut
Puhelinnumero
02 4345 550
Matkapuhelinnumero
044 417 1486
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Yleishallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2