Kausityöseteli

Naantalin kaupunki tukee nuorten työllistämistä kausityösetelillä, joka kattaa osan työnantajalle tulevista palkkakuluista.

Naantalin kaupunki myöntää 250 euron tuen yrityksille ja yhdistyksille, jotka palkkaavat vuonna 1998–2006 syntyneen naantalilaisen työsuhteeseen 1.9.2022–30.4.2023 välisenä aikana (1 seteli/nuori). Seteliä ei myönnetä yksityishenkilölle, kunnalle tai valtiolle työnantajana.

Kausityöseteliä ei myönnetä sellaisen nuoren palkkaamiseen, joka on saanut kaupungin kesätyöpaikan tai kesätyösetelin vuonna 2022.

Työsuhteen tulee alkaa 1.9.2022–30.4.2023 välisenä aikana, ja työtunteja tulee kertyä 30.4.2023 mennessä vähintään 40 h.

Seteleitä myönnetään enintään 20 kpl. Hakemukset käsitellään ja setelit myönnetään saapumisjärjestyksessä.

Samalle työnantajalle voidaan myöntää enintään kaksi seteliä kahden eri nuoren palkkaamiseen.

Työsuhde ei saa alkaa ennen kuin seteli on myönnetty. Tukea ei myönnetä, jos työsuhde on jo alkanut ennen kuin tuki on myönnetty.

Tuki maksetaan jälkikäteen sen jälkeen, kun työnantaja on toimittanut tarvittavat dokumentit.

Ohjeet nuorelle

Yrittäjällä on mahdollisuus saada palkkaamiseesi 250 euroa tukea, jos et ole ollut kaupungin kesätöissä kesällä 2022 tai sinun palkkaamiseesi ei ole myönnetty kesätyöseteliä kesäksi 2022.

Toimi näin:

  • Hae itsenäisesti mieleistäsi työtä yrityksestä tai yhdistyksestä.
  • Kun olet löytänyt työpaikan, työnantajan tulee täyttää kausityösetelihakulomake.
  • Tee työnantajan kanssa kirjallinen työsopimus.

Työsuhteen tulee alkaa 1.9.2022–30.4.2023 välisenä aikana ja työtunteja tulee kertyä 30.4.2023 mennessä vähintään 40 h.

Kausityösetelin saaminen ei estä Naantalin kaupungin kesätyön tai kesätyösetelin saamista tulevana kesänä 2023.

Ohjeet työnantajalle

Jos haluat nuoren palkkaamiseen 250 euron Naantalin kaupungin myöntämän tuen, varmista että nuori on naantalilainen ja että muut kausityösetelin ehdot täyttyvät. Tuki maksetaan jälkikäteen korvaamaan osa nuoren palkkakustannuksista.

Täytä kausityösetelihakemus. Hakemuksen täyttö vaatii sähköisen tunnistautumisen.

Kun kausityöseteli on myönnetty, työsuhde voi alkaa. Kausityöseteliä ei myönnetä, mikäli työsuhde on alkanut ennen kuin päätös setelin myöntämisestä on tehty.

Kausityöntekijä palkataan työsuhteeseen ja hänelle tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Tee nuoren kanssa kirjallinen työsopimus, josta käy ilmi työn alkamis- ja päättymispäivä, palkka, työaika ja työtehtävät/tehtävänimike.

Tuen maksatus

Tuki maksetaan heti kun vaadittavat 40 tuntia on täyttynyt ja vaaditut dokumentit on toimitettu. Dokumentit tulee toimittaa viimeistään 31.5.2023 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kesatyo@naantali.fi

Tarvittavat tiedot ja dokumentit

Molempien osapuolten allekirjoittama työsopimus, josta käy ilmi työn alkamis- ja päättymispäivä, palkka, työaika ja työtehtävät/tehtävänimike. 

Virallinen tosite maksetusta palkasta ja tehdyistä tunneista esim. verkkopankista tai palkkajärjestelmästä tulostettu kuitti maksetusta palkasta. Tositteesta pitää käydä ilmi, että palkka on maksettu. Palkkalaskelma, josta käy ilmi tehdyt työtunnit (vähintään 40 tuntia).

Laskutustiedot: IBAN-tilinumero ja BIC-/SWIFT-koodi

Puuttuvat, puutteelliset, epäselvät tai ristiriitaiset dokumentit viivästyttävät tai voivat estää tuen maksamisen.

Työllisyysohjaaja
Organisaatio
Hallintopalvelut
Puhelinnumero
02 4345 550
Matkapuhelinnumero
044 417 1486
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Yleishallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Mikäli suunniteltu työsuhde ei toteudu tai se keskeytyy, ilmoita siitä mahdollisimman nopeasti kesatyo@naantali.fi

Kausityösetelituki maksetaan vain, mikäli kaikki tuen myöntämisen edellytykset täyttyvät. Mikäli toimitetuissa dokumenteissa on epäselvyyksiä tai ristiriitaisuuksia, voidaan korvaus jättää maksamatta.

Asiasanat

Nuoret
Työ ja yrittäminen
Tuettu työllistyminen