Raportointi

Käyttötalouden ja investointien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista ja verotilityksiä seurataan kumulatiivisesti vuoden alusta alkaen.

Käyttötalouden toteutumavertailuissa eivät ole mukana rahoituserät eivätkä poistot.

Jos raporteissa käytetään päätoimialojen mukaista jakoa, se kattaa eri lautakuntien toiminnan seuraavasti:

  • Hallintopalvelut = keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja sen jaostot, saaristolautakunta
  • Sivistyspalvelut = koulutuslautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
  • Tekniset palvelut = ympäristö -ja rakennuslautakunta, tekninen lautakunta.

Vesihuollon taseyksikkö sisältyy raportoinnissa teknisten palvelujen toimialaan.

Naantalin kaupunki on julkaissut ostolaskutietonsa vuodelta 2022. Tiedot julkaistaan jatkossa keväällä, edellisen vuoden tilinpäätöksen valmistuttua. Kaupungin ostolaskudataan on mahdollista tutustua valtakunnallisessa avoimen datan portaalissa Avoindata.fi

Talousjohtaja
Organisaatio
Hallintopalvelut
Matkapuhelinnumero
040 617 5485
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Yleishallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2