Konserniyhtiöt ja seudulliset toimielimet

Konserniyhtiöt

Kuntayhtymät

Naantalin kaupunki kuuluu kuntalain perusteella seuraaviin lakisääteisiin kuntayhtymiin:

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) 
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri 
Varsinais-Suomen liitto

sekä vapaaehtoisiin kuntayhtymiin:

Raision seudun koulutuskuntayhtymä (Raseko) 
Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä
Kuntayhtymä Raision-Naantalin vesilaitos

Kuntayhtymien ylin päätöksentekoelin on myös valtuusto, jonka jäsenet ovat pääasiassa jäsenkuntien nimeämiä kunnanvaltuutettuja. Kuntayhtymien päätöksiä voit tarkastella valitsemalla kuntayhtymän nimen yllä olevasta listasta. Raisio-Naantalin vesilaitoksen viimeisin kokouspöytäkirja on liitteenä tämän sivun alalaidassa.

Seudulliset lautakunnat

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta toimii kuntalain 51 §:n mukaisesti osana Turun kaupungin organisaatiota jätelain (646/2011) mukaisena seudullisena jätehuoltoviranomaisena Turun seudun 17 ympäristökunnan alueella.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Turun, Kaarinan, Liedon, Naantalin, Raision sekä Ruskon kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti näiden kuntien joukkoliikennetoimesta huolehtii Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta.

Lautakunnan tehtävänä on toimia yhteisenä seudullisena joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Turun kaupunginvaltuuston ja -hallituksen alaisuudessa.

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Pelastustoimen ylintä päätäntävaltaa maakunnassa käyttävä aluepelastuslautakunta koostuu 15 jäsenestä. Turulla lautakuntapaikkoja on viisi, Turun alueen muilla kunnilla kolme, Uudellakaupungilla, Loimaalla ja Salolla kullakin kaksi ja Paraisilla yksi.