Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatus tiedottaa:

Syksyn 2024 varhaiskasvatuspaikkojen haku on alkanut

Naantalin kaupungin varhaiskasvatuspaikkojen haku on alkanut. Haku on tarkoitettu elo-syyskuussa 2024 varhaiskasvatuksen aloittaville lapsille. Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea Wilma järjestelmän kautta 31.3.2024 mennessä.

Huomioita varhaiskasvatuspaikan hakuun:
•    Rymättylässä Poikon päiväkodin toiminta siirtyy Rymättylän koululle toimintakauden aikana. Rymättyläläiset lapset sijoitetaan pääsääntöisesti Rymättylän varhaiskasvatukseen.
•    Perhepäivähoito on tarkoitettu ensisijaisesti alle 3-vuotiaille lapsille ja palvelu pyritään keskittämään klo 7.30-16.30 väliseksi ajaksi. 
•    Keskustan päiväkoti ja Ruonan päiväkoti palvelevat 7.30-16.30 välisenä aikana.
•    Vuorohoito järjestetään Kalevanniemen Aurinkometsän päiväkodissa.
•    Kerhomuotoista varhaiskasvatusta tarjotaan erityisesti osa-aikaista varhaiskasvatuspalvelua tarvitseville perheille. Kerhotoiminta on kokonaan maksutonta. Kerhotoimintaa järjestetään 1-3 kertaa viikossa 2-vuotiaille ja 3-5 kertaa viikossa 2-4-vuotiaille. Lue lisää:  Karvetin kerhotoiminta | Naantali 

Haku varhaiskasvatukseen ja ilmoittautuminen esiopetukseen | Naantali 

Lisätietoja:   Ritva Parviainen
Varhaiskasvatuksen esimies
puh. 0503615352
s-posti: etunimi.sukunimi@naantali.fi

 

_________________________________________________________________________________________________

16.11.2023

Hyvät varhaiskasvatuksen huoltajat,

Flunssakausi on meneillään, tästä syystä muistutamme teille muutamia asioita. 
Lisäksi tiedote koskien Naantalin terveyskeskuksen Lasten akuuttilinjaa.

Yleiset ohjeet
•    Varhaiskasvatukseen ei tulla sairaana. Arvion lapsen terveydentilasta tekee huoltaja, tarvittaessa konsultoiden terveydenhuoltoa.
•    Kuumeessa ollut lapsi voi palata päiväkotiin yhden kuumeettoman päivän jälkeen, ja kunhan oireet ovat selkeästi vähentyneet.
•    Pyydämme edelleen infoamaan varhaiskasvatuksen henkilökuntaa, mikäli lapsella/perheessä on koronaa, influenssaa tai RS-virusta.
•    Huolehdimme toiminnassa hyvästä hygieniasta ja tehostetusta siivouksesta yhteistyössä siivouspalveluiden kanssa.

Naantalin terveyskeskuksessa käynnistyy 1.12.2023 Lasten akuuttilinja. Alle 16-v lapsen saa tuoda akuuttien infektio-oireiden vuoksi arvioon Naantalin terveyskeskukseen ilman ajanvarausta, jos vanhempi arvioi kotihoidon riittämättömäksi. Akuuttilinja on auki arkisin kello 8.00 – 8.30 ja arvioon pääsee vuoronumerolla. Sairaanhoitaja ottaa perheen ensin vastaan ja tarvittaessa konsultoidaan lääkäriä. Mikäli tarve pelkälle sairauspoissaolotodistukselle, alle kouluikäisten lasten suhteen yhteys lastenneuvolan omaan hoitajaan edeltävään tapaan.

_________________________________________________________________________________________________________

10.8.2023

TIEDOTE

Muistutamme kauden alussa varhaiskasvatusyksiköiden aukioloajoista.
Naantalin varhaiskasvatuksen yksiköt palvelevat pääsääntöisesti ajalla 6.30-17.00.
Mikäli lapsenne tarvitsee säännöllisesti pidempää palveluaikaa on palvelu keskitetty Aurinkometsän päiväkotiin, Naantalin keskustaan.

Lisätietoja aluepäiväkodinjohtajat.

_________________________________________________________________________________________________________

8.8.2023

Väentuvan avoimen päiväkodin syksyn 2023 ryhmiin ilmoittautuminen

Ilmoittautumislinkit avautuvat Väentuvan nettisivuilla maanantaina 14.8.2023 klo 8

Ryhmät, joihin voi ilmoittautua, ovat: 

 • Taaperorytmiikkaryhmä tiistaisin klo 9:15-10:00 1-2-vuotiaille lapsille huoltajineen. Toiminta alkaa 5.9.2023.
 • Taaperorytmiikkaryhmä perjantaisin klo 9:15-10:00 1-2-vuotiaille lapsille huoltajineen. Toiminta alkaa 1.9.2023
 • Tenavat-ryhmä torstaisin klo 9:30-11:30 2-3-vuotiaille lapsille huoltajineen. Toiminta alkaa 7.9.2023. Mukana voi olla vauvasisaruksia.

_________________________________________________________________________________________________________

3.8.2023

Tiedoksi muutoksia varhaiskasvatuksen esihenkilöissä.

Pitkäaikainen Nuhjalan päiväkodin päiväkodinjohtaja ja työsuojelupäällikkö Anne Anttila on jäänyt eläkkeelle heinäkuun lopussa.

1.8.2023-31.7.2024 välisenä aikana:

Keskustan päiväkodin esihenkilönä toimii aluepäiväkodinjohtaja Viveka Raitanen (P. 044 733 4515,
Sähköposti; etunimi.sukunimi@naantali.fi).

Nuhjalan päiväkodin esihenkilönä toimii aluepäiväkodinjohtaja Merja Salminen (P. 044 733 4562
Sähköposti; etunimi.sukunimi@naantali.fi).

Lietsalan koulun esiopetuksen esihenkilönä toimii aluepäiväkodinjohtaja Merja Salminen (P. 044 733 4562
Sähköposti; etunimi.sukunimi@naantali.fi).

Kummelin päiväkotiryhmän esihenkilönä toimii aluepäiväkodinjohtaja Merja Salminen (P. 044 733 4562
Sähköposti; etunimi.sukunimi@naantali.fi).

_________________________________________________________________________________________________________

14.6.2023

Heinäkuun 2023 ajan varhaiskasvatuksen päivystävänä yksikkönä toimii Aurinkometsän päiväkoti. Päivystävinä esimiehenä toimivat: 

3.-7.7.2023
Päivi Läärä p. 044 7334706
Taina Rantala p. 044 7334582

10.-14.7.2023
Nina Maunu p. 044 7369965

17.-21.7.2023
Hanna Lagerström p. 0444171339

24.-28.7.2023 
Riitta Suojanen p. 0447334515

_________________________________________________________________________________________________________

 

6.3.2023

Syksyn 2023 varhaiskasvatuspaikkojen haku alkaa – Uuteen Luonnonmaan perhetaloon siirtotoiveita otamme vastaan nykyisiltä asiakkailta. 

Nykyiset varhaiskasvatuksen asiakkaat voivat hakea siirtoa myös uuteen Luonnonmaan perhetalossa sijaitsevaan päiväkotiin. Lisäksi kaupunki tarjoaa lisää paikkoja kerhomuotoiseen varhaiskasvatukseen, joka toimii erityisesti osa-aikaista varhaiskasvatuspalvelua tarvitseville perheille. Varhaiskasvatuspaikkaa ja siirtoa tulee hakea kaupungin sähköisen asioinnin kautta 31.3.2023 mennessä.
Haku varhaiskasvatukseen ja ilmoittautuminen esiopetukseen | Naantali 

Varhaiskasvatusyksikön vaihtoon liittyvä hakeminen Wilmassa 

Tarjolla osa-aikaista kerhomuotoista varhaiskasvatusta 

Hakuun tulevat myös uudella tavalla organisoidut kerhopaikat Karvetissa. Kerhotoiminta tarjoaa vaihtoehdon niille perheille, joilla ei ole tarvetta kokopäiväiselle varhaiskasvatukselle. Toimintaan osallistuminen ei ole este kotihoidontuen saamiselle. Kerhossa järjestetään lapsille turvallista ja lapsilähtöistä toimintaa. Jokaiselle lapselle laaditaan kerhossa oma varhaiskasvatussuunnitelma. Kerhotoiminta on kokonaan maksutonta. Kerhotoimintaa järjestetään kaksi kertaa viikossa 2-vuotiaille ja 3-5 päivää viikossa 2-4-vuotiaille. Kun haet lapselle kerhopaikkaa, ilmoita lisätietoja-kohtaan, kumpaan kerhoon lastasi olet hakemassa.
Kerhoryhmien toiminnasta tarkemmin: Karvetin kerhotoiminta | Naantali 

Luonnonmaan päiväkodissa kohtaaminen on keskiössä  

Luonnonmaalle avautuu 1.8.2023 uusi päiväkoti, joka on mitoitettu sadalle varhaiskasvatus- ja esiopetusikäiselle lapselle. Päiväkoti rakentuu osaksi Luonnonmaan Perhetaloa. Rakentaminen alkoi viime keväänä ja valmista on määrä tulla syksyyn 2023 mennessä.  
Luonnonmaan perhetalon teemana on kohtaaminen. Talon toiminta rakentuu varhaiskasvatusta ja alakoulua varten rakennettavien tilojen ympärille. Perhetalo on paikka kohdata, oppia ja kasvaa. Monimuotoiset tilaratkaisut Perhetalossa tarjoavat kasvu-, oppimis- ja harrastemahdollisuuksia kaiken ikäisille kuntalaisille. Perhetaloajattelun päämääränä on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi. 
Luonnonmaan perhetalon päiväkodin kasvuympäristö on rakennettu tiloiltaan monipuoliseksi, monikäyttöiseksi, erilaiset työtavat mahdollistavaksi, joustavaksi, muunneltavaksi ja yksilöllisen kasvun mahdollistavaksi kokonaisuudeksi. Päiväkodissa on pyritty huomioimaan erilaisten lasten erilaiset tarpeet. Tilat muuntuvat lapsille kohtaamisen, tekemisen ja keskittymisen alueiksi. Erityisesti päiväkodissa on kiinnitetty huomioita valoisuuteen, viihtyisyyteen, esteettömyyteen, sisäilman laatuun sekä tilojen valaistukseen ja akustiikkaan.  
Luonnonmaan aluepäiväkodinjohtajana toimii Leena Lumme. Uuteen päiväkotiin siirtyy kaupungin nykyisiä varhaiskasvatuksen työntekijöitä ja uutta henkilökuntaa rekrytoidaan kevään aikana. Päiväkotiin pyritään sijoittamaan ensisijaisesti kaikki yli 3-vuotiaat varhaiskasvatuksessa jo sisällä olevat lapset. 

Lisätietoja: 
Ritva Parviainen
Varhaiskasvatuksen esimies  
Sähköposti: etunimi.sukunimi@naantali.fi tai puh. 0503615352 

_________________________________________________________________________________________________________

23.2.2023

Hyvät saariston alueen huoltajat.

Naantalin varhaiskasvatus on järjestänyt Rymättylässä maanantai-iltapäivisin huoltajille ja lapsille kerhomuotoista toimintaa.

Lisäksi perhekerhotoimintaa on järjestetty seurakuntien toimesta Rymättylässä keskiviikkoaamupäivinä ja Merimaskussa maanantai- ja tiistaiaamupäivinä.

Kartoitamme nyt tulevan syksyn suunnittelun tueksi toiveitanne varhaiskasvatuksen perhekerhon järjestämiseksi. Pyydämme vastaamaan kyselyyn 10.3.2023 mennessä.

_________________________________________________________________________________________________________

23.1.2023 

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALENEVAT MAALISKUUSSA 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat maaliskuussa. Maksujen perusteena olevia tulorajoja korotetaan 33 prosenttia. Muutos tulee voimaan 1.3.2023. Tulorajan noston myötä asiakasmaksu laskee. 

Asiakasmaksujen alentamisen tavoitteena on parantaa lapsiperheiden ostovoimaa ja tukea pieni- ja keskituloisia lapsiperheitä elinkustannusten ja sähkön voimakkaan hinnannousun vuoksi.  

Asiakasmaksujen perusteina ovat perheen koko, varhaiskasvatuksessa valittu tuntimäärä ja samassa taloudessa asuvien huoltajien tulot. Kun tulorajoja nostetaan, asiakasmaksu alenee ja pienimmät asiakasmaksut voivat pudota kokonaan pois.  

Naantalin kaupunki lähettää huoltajille päätöksen uudesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta maaliskuussa 2023. 

Erityisesti niiden huoltajien, jotka ovat hyväksyneet ylimmän maksuluokan, eivätkä ole toimittaneet omia tulotietoja kannattaa tarkastaa tulorajat. 

Lisätietoja tulorajoista: https://okm.fi/varhaiskasvatusmaksut 

Maksuprosentit ja tulorajat  1.3.2023

           Perheen
        henkilömäärä                        

         Tuloraja euroina/kk                           bruttotulot Maksuprosentti

Korkeimman maksun tuloraja euroina/kk bruttotulot

                2                       3874        10.7 %                                    6626
                3                       4998        10.7 %                                    7750
                4                       5675        10.7 %                                    8427
                5                       6353        10,7 %                                    9105
                6                        7028        10.7%                                     9780

 

LISÄTIETOJA 

_________________________________________________________________________________________________________

Huomio erityisesti Luonnonmaalla asuvat varhaiskasvatuksen huoltajat.

Naantalin varhaiskasvatus keräsi joulukuussa Luonnonmaalla asuvien asiakkaiden näkemyksiä syksyn 2023 varhaiskasvatuspaikoista.  
Saatujen vastausten perusteella näyttää siltä, että uuden Luonnonmaan perhetalon lisäksi Viialan päiväkodin toiminta Luonnonmaalla jatkuu. 
Kuten aiemmin kerroimme Luonnonmaan perhetaloon haku sekä mahdolliset siirtohakemukset avataan asiakkaille maaliskuun alussa.
Infoamme asiakkaita  ilmoittautumisprosessista lisää helmikuun loppuun mennessä. 
Päätökset syksyn varhaiskasvatuspaikoista vahvistetaan toukokuun 2023 aikana.

_________________________________________________________________________________________________________

Huomio varhaiskasvatuksen huoltaja:

2.1.2023

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2017 syntyneet lapset. Ilmoittautuminen esiopetukseen aukeaa Wilmassa maanantaina 9.1.2023 klo 8:00. Ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona 25.1.2023 klo 8:00.

Tulevien esikoululaisten huoltajille lähetetään viikolla 1 ohjeet esikouluun ilmoittautumisesta Wilmassa ja sähköpostitse. Mikäli ette ole saaneet sähköpostia 6.1.2023 mennessä tai teillä ei ole mahdollisuutta internet-ilmoittautumiseen, pyydämme ottamaan yhteyttä varhaiskasvatuksen toimistosihteeriin p. 044 733 4648.

Lisätietoa esiopetukseen ilmoittautumisesta voit lukea varhaiskasvatuksen verkkosivuilta.

Esiopetus lukuvuonna 2023-2024 alkaa torstaina 10.8.2023 ja päättyy perjantaina 31.5.2024.

_________________________________________________________________________________________________________

11.11.2022

Kuten aikaisemmin olemme jo ilmoittaneet, varhaiskasvatuksen elo-lokakuun laskutus tulee tapahtumaan tiheämmällä aikataululla.

 • Elokuun laskut lähtevät asiakkaille 11.11.2022 jolloin eräpäiväksi laskulle tulee 30.11.2022
 • Syyskuun laskut lähtevät asiakkaille 21.11.2022 jolloin eräpäiväksi tulee laskulle 5.12.2022
 • Lokakuun laskut lähtevät asiakkaille 30.11.2022, jolloin eräpäiväksi tulee 14.12.2022
 • Marraskuun laskutus tapahtuu normaalin laskutuksen mukaan joulukuussa eli viimeistään 15.12.2022, jolloin eräpäiväksi tulee 31.12.2022

Pahoittelemme tästä aiheutunutta ylimääräistä vaivaa.

Mikäli laskujen maksuaikataulu aiheuttaa ongelmia, ole suoraan yhteydessä kassa@naantali.fi. Mahdolliseen eräpäivänsiirtoon: Ilmoita laskun numero, laskun saajan nimi ja eräpäivätoive.      

_________________________________________________________________________________________________________                                                             

Hoitoaikojen ilmoittautumista on nyt harjoiteltu uudessa järjestelmässä kolmisen kuukautta.

Perjantaista 28.10.2022 alkaen palaamme aiemmin jo tuttuun käytäntöön, eli lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa kaksi viikkoa ennen, viimeistään perjantaihin klo 16.00 mennessä, jolloin ilmoitusaika sulkeutuu. Hoitoaikoja pääsee muokkaamaan aina siihen saakka, kunnes ilmoitusaika lukkiutuu. Mikäli hoitoaikoja ei ilmoiteta määräpäivään mennessä, katsotaan ettei hoidontarvetta ole seuraavassa jaksossa.                                                                                            

_________________________________________________________________________________________________________

Koronasuositukset varhaiskasvatuksessa

Päivitetty 26.8.2022

Hyvät varhaiskasvatuksen huoltajat,

Naantalin varhaiskasvatusta koskevia koronasuosituksia on päivitetty.

Yleiset ohjeet

Koronatilanteen hallinnassa siirrytään noudattamaan THL:n suositusta: THL päivitti suositustaan koronan altistumistilanteista varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa (thl.fi).

Huomioitavaa:

 • varhaiskasvatukseen ei tulla sairaana. Arvion lapsen terveydentilasta tekee huoltaja, tarvittaessa konsultoiden terveydenhuoltoa.
 • pyydämme edelleen infoamaan varhaiskasvatuksen henkilökuntaa, mikäli lapsi on koronassa tai mikäli perheessänne on koronaa.
 • jos kotona perheessä sairastetaan koronaa, lapselle suositellaan kotihoitoa.
 • huolehdimme toiminnassa hyvästä hygieniasta ja tehostetusta siivouksesta hyvässä yhteistyössä siivouspalveluiden kanssa.
 • ulkomaanmatkoilta palaavilla lapsilla tulee noudattaa THL:n suositusten mukaisia ohjeita.

Ylilääkäri Roope Salmen ohje 26.8.2022: ”Kuumeessa ollut lapsi voi palata päiväkotiin yhden kuumeettoman päivän jälkeen, vaikka kaikki muut oireet eivät ole kokonaan ohi. Ennen paluuta päiväkotiin suositellaan tekemään koronan kotitestaus (negatiivinen testitulos). Mikäli kyseessä on koronavirustartunta, noudatetaan yhä terveyspalveluiden ohjeita.” 

Muut ajantasaiset Naantalin kaupungin koronaohjeet löytyvät terveyspalvelujen sivuilta: www.naantali.fi/korona 

Varhaiskasvatusjohtaja
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Matkapuhelinnumero
040 669 3926
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Päivähoidon Hallinto, Tullikatu 11

Asiasanat

Lapsiperheet
Kasvatus ja koulutus