Esiopetuksen lukuvuosi 2023-2024

Esiopetus alkaa torstaina 10.8.2023 ja päättyy perjantaina 31.5.2024.

Esiopetuspaikat lukuvuonna 2023-2024 ovat:

 • Karvetti
 • Kuparivuoren/keskustan alue
 • Lietsala
 • Luonnonmaa
 • Merimasku
 • Rymättylä
 • Taimo
 • Velkua

Esiopetuspaikkojen sijoittelu

Esiopetuspaikkojen osoittamisen prosessia on viimeisen parin vuoden ajan systemaattisesti kehitetty yhdessä perusopetuksen kanssa kohti joustavan esi- ja alkuopetuksen toteuttamista. Tarkoituksena on tasapuolisesti taata jokaiselle naantalilaiselle lapselle yhtenäinen kasvun ja oppimisen polku. Käytännössä lapsen esiopetusryhmä sijaitsee mahdollisimman lähellä lapsen tulevaa koulua. Tällöin pystytään paremmin varmistamaan lapselle onnistunut siirtymä varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen. Eskariryhmässä muodostuneet lapsen ystävävyyssuhteet siirtyvät perusopetukseen ja esi- ja alkuopetuksen kasvattajille muodostuu vahva side lapsiin.

Naantalin kaupungin esiopetuspaikkojen sijoittelua ohjaa yleisesti seuraavat periaatteet:

 • esiopetuspaikkojen sijoittelussa hyödynnetään Naantalin kaupungin peruskoulun oppilaaksioton periaatteita.
 • Naantalin kaupunki osoittaa esiopetuspaikat tavoitteena lapsen yhtenäinen koulupolku. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esiopetuspaikat on yhdessä perusopetuksesta vastaavien viranhaltijoiden kanssa vahvistettu ja paikat perustuvat pääsääntöisesti lapsen tulevaan koulupaikkaan.
 • lähiesiopetuspaikka ei tarvitse olla maantieteellisesti lasta lähinnä oleva esiopetuspaikka, mutta matkan eskariin tulee olla mahdollisimman turvallinen ja lyhyt. HUOM! koulupaikkaan voi esiopetusvuoden aikana tulla muutos, muun muassa lapsen tuen tarpeen arvion perusteella.
 • Naantalin kaupungissa ei ole pysyviä oppilasalueita. Tästä syystä lähekkäin sijaitsevien Karvetin, Lietsalan ja Taimon koulujen jakoalueet saattavat vaihdella vuosittain.

Sijoittelussa huomioidaan:

 • yhdenvertaisuus ja kuntalaisten tasapuolinen kohtelu
 • varhaiskasvatuksenryhmien koot,  varhaiskasvatusyksikön ja koulun koko 
 • esioppilaan tuen tarve
 • pienryhmätoiminnan toteuttaminen.
 • Huom. Sisarussuhteita ei valitettavasti aina voida ottaa huomioon.

Erityishuomioita kaudelle 2023-2024 esiopetusryhmistä

Naantalin kaupunki on 30.4.2023 mennessä osoittanut syksyn 2023 esiopetuspaikat.

Naantali noudattaa Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta, jonka mukaan lapsen ollessa esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa samassa toimintapaikassa, niin noudatetaan koko päivän osalta mitoitusta 1:7, oli toiminta järjestetty päiväkodissa tai koulussa.

Luonnonmaan perhetaloon siirtyvät sen valmistuttua pääsääntöisesti Luonnonmaan lapset.

Merimaskun ja Taimon päiväkodissa toteutetaan myös opetus- ja kulttuuriministeriön määräyksellä esiopetusta 5-vuotiaille lapsille. 

Esiopetukseen sijoittelusta vastaavat esiopetuksesta, varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta vastaavat viranhaltijat.

Varhaiskasvatuksen esimies
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Puhelinnumero
02 4345 369
Matkapuhelinnumero
050 361 5352
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Päivähoidon Hallinto, Tullikatu 11