• Tämänhetkinen Tilattava aineisto
 • Tilaus- ja toimitustiedot
 • Complete

Karttatilauslomake


Jos haluat lisätietoja kartta-aineistoista, lue kartta-aineistojen kuvaukset
Tilattava aineisto
Liitekarttapaketti

RAKENNUSLUPAKARTTAPAKETTI SISÄLTÄÄ

(vaaditaan Kanta-Naantalissa ja liitoskuntien asemakaava-alueella uudisrakentamiseen)
 1. Kansilehti, jossa kiinteistötunnus, pinta-ala, osoite ja käytössä olevat korkeus- ja koordinaattijärjestelmät (pdf)
 2. Digitaalinen-kartta (dwg, dgn, dxf) sisältäen: kantakartta, asemakaava ja vesi- ja viemärijohdot
  - käytetään asemapiirustuksen pohjana
 3. Johtokartta sekä katu- ja viemärikorkeusilmoitus (pdf)
 4. Kaavaote määräyksineen (pdf)
 5. Rakennustapaohjeet (pdf)
  - jos alueelle tehty rakennustapaohjeet
 6. Kiinteistörajakartta

POIKKEAMISLUVAN LIITEKARTTAPAKETTI SISÄLTÄÄ

 1. Kansilehti
 2. Sijaintikartta
 3. Tonttikartta/kantakarttaote/KTJ Karttaote
  - vain 1 yllämainituista, riippuen mitä alueelta saatavissa
 4. Kaavaote määräyksineen
 5. Johtokartta sekä katu- ja viemärikorkeusilmoitus
  - jos kaupungin johtoverkon alueella
 6. Naapurilistaus
Kaikki pdf-muodossa
Vektoriaineisto (.dwg, .dxf ja .dgn)

Naantalin kaupunki ylläpitää kantakarttaa Manner-Naantalin ja Luonnonmaan alueelta. Myös Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan asemakaavoitetuilta alueilta on saatavissa kantakarttaa. Tarkemman rajauksen siitä mistä kantakarttaa on saatavilla, näet oheisesta pdf-tiedostosta.

Kantakarttaa muilta alueilta voit tiedustella Maanmittauslaitokselta.

Haluttu tiedostomuoto
Rasteriaineisto (pdf)
Otteet kiinteistötietojärjestelmästä
Käyttötarkoitus
(voit valita useita)
Kohde


Jos et tiedä kiinteistötunnusta, anna seuraavat tiedot:

Vain yksi tiedosto.
Rajoitus: 32 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif, jpg, png.