Asuminen

kerrostalo Orkonkatu
Asumispalvelut
Roiskuvaa vettä
Vesihuolto
Kaksi riippuvalaisinta valaisee pimeää
Sähkö ja kaukolämpö
Kierrätyspisteen keräysastiat rivissä
Jätehuolto ja kierrätys
Koira lepää tyynyllä
Eläimet
Painikekuva_Matonpesu; Kuva K.Aaltonen
Matonpesupaikat
Nuohooja katolla

Tietoa nuohouksesta

Piirinuohousjärjestelmä päättyi Naantalissa vuoden 2019 alussa ja asiakas valitsee itse haluamansa nuohouspalvelun. Lisätietoa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen sivuilta
lateral-image-left