Asuminen

kerrostalo Orkonkatu
Asumispalvelut
Roiskuvaa vettä
Vesihuolto
Kaksi riippuvalaisinta valaisee pimeää
Sähkö ja kaukolämpö
Kierrätyspisteen keräysastiat rivissä
Jätehuolto ja kierrätys
Meri kimmeltää auringon valossa Rymättylän saaristossa
Saaristo
Koira lepää tyynyllä
Eläimet
Painikekuva_Matonpesu; Kuva K.Aaltonen
Matonpesupaikat
Nuohooja katolla

Tietoa nuohouksesta

Piirinuohousjärjestelmä päättyi Naantalissa vuoden 2019 alussa ja asiakas valitsee itse haluamansa nuohouspalvelun. Lisätietoa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen sivuilta.

narrow
narrow