Asuminen

kerrostalo Orkonkatu
Asumispalvelut
Roiskuvaa vettä
Vesihuolto
Kaksi riippuvalaisinta valaisee pimeää
Sähkö ja kaukolämpö
Kierrätyspisteen keräysastiat rivissä
Jätehuolto ja kierrätys
Koira lepää tyynyllä
Eläimet
Painikekuva_Matonpesu; Kuva K.Aaltonen
Matonpesupaikat