Saavutettavuusseloste

Naantalin kaupungin verkkopalveluiden saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste kuvaa Drupal 8 -sisällönhallintajärjestelmällä toteutettua naantali.fi-sivustoa.

Naantalin kaupunki pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Euroopan parlamentin saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Suomessa saavutettavuusdirektiivin toteuttaa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Digipalveluiden saavutettavuuden tila

Naantalin kaupungin verkkosivut on julkaistu huhtikuussa 2019. Saavutettavuus on otettu huomioon sivustoa kehitettäessä ja sivusto vastaa suurilta osin WCAG 2.1 -kriteerien AA-tason vaatimuksia. Sivustolla on otettu huomioon esimerkiksi tekstin skaalautuvuus, useampi navigointitapa ja tekstikontrastit.

Käyttäjät saattavat kuitenkin edelleen kohdata sivustolla joitakin saavutettavuuspuutteita. Seuraavassa on kuvaus tunnetuista saavutettavuusongelmista.

Sivustolla havaittuja saavutettavuuspuutteita

Asiakirjat ja lomakkeet (Pdf, Word, Powerpoint, Excel)

Kaikki sivuillamme olevat asiakirjat eivät ole tällä hetkellä saavutettavia. Korjaamme tiedostot saavutettaviksi mahdollisimman pian. Verkkosivuillamme on myös pdf-lomakkeita, jotka eivät ole saavutettavia. Lomakkeet tullaan korvaamaan verkkolomakkeilla, jotka ovat saavutettavia.

Otsikot ja nimilaput

Joistakin sivustolla olevista lomakkeista puuttuvat vielä nimilaput (labels).

Painikkeet

Joillakin painikkeilla ei ole vielä tekstivastinetta.

Linkin tarkoitus

Joillakin sivuilla on käytetty linkkejä, joiden tarkoitus ei selviä linkkitekstistä. Linkkien tarkoitusta selvennetään ja turhat linkit poistetaan.

Ymmärrettävä ja selkeä kieli

Sivustolla pyritään käyttämään ymmärrettävää ja selkeää kieltä. Tämä ei kaikkialla sivuillamme välttämättä vielä toteudu. Sivuston tekstiä muokataan selkeämmäksi. Lisäksi verkkokirjoittajille on laadittu ohjeet, miten kirjoittaa verkkotekstiä selkeästi ja ymmärrettävästi.

Väliotsikot ja otsikkohierarkian käyttö

Kaikkialla sivuilla ei vielä hyödynnetä otsikkohierarkiaa ja väliotsikoita asianmukaisesti. Tämä on kuitenkin teknisesti mahdollista ja pyrimme korjaamaan ongelman mahdollisimman pian.

Kohtuuton rasite

Naantalin kaupunginvaltuuston kokoukset lähetetään suorana videolähetyksenä kaupungin YouTube-kanavalla. Live-lähetyksen tallenne on katsottavissa 14 vuorokauden ajan julkaisuajankohdasta kaupungin YouTube-kanavalla.

Kokoustallenteita ei tekstitetä, sillä pitkän kaupunginvaltuuston kokouksen tekstittäminen olisi kohtuuton rasite. Valtuuston kokousten pöytäkirjat löytyvät kuitenkin kaupungin verkkosivulta pdf-muodossa.

Ei kuulu lainsäädännön piiriin

Sivustolla on ennen 23.9.2018 julkaistuja pdf- ja Word-tiedostoja, jotka eivät täytä kaikkia saavutettavuusvaatimuksia.

Naantalin kaupungin Youtube-kanavalla on videoita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020. Kaikissa videoissa ei ole tekstitystä tai kuvailutulkkausta.

Myös Naantalin kaupungin Facebook-, Twitter- ja Instagram-tileillä on ennen 23.9.2020 julkaistuja sisältöjä, jotka eivät täytä lain vaatimuksia: kuvia, joilta puuttuu vaihtoehtoinen kuvaus tai videoita, joissa ei ole tekstitystä tai kuvailutulkkausta.

Sivuston saavutettavuutta kehitetään jatkuvasti

  • Verkkopalveluiden saavutettavuus annetaan asiantuntijan arvioitavaksi syksyn 2019 aikana. Arvioinnin perusteella saavutettavuusselostetta päivitetään ja verkkopalveluiden saavutettavuutta kehitetään.
  • Uusien verkkopalveluiden kehittämisessä ja hankinnassa saavutettavuus huomioidaan alusta lähtien.
  • Saavutettavuuskoulutusta järjestetään kaikille kaupungin toimijoille, jotka tuottavat sivustolle sisältöä tai kehittävät verkkopalveluita.

Saavutettavuusselostuksen laatiminen

Saavutettavuusselostus on koostettu syyskuussa 2019. Arvioinnissa on hyödynnetty verkkosivujen julkaisun jälkeen kerättyä asiakas- ja asiantuntijapalautetta. Lisäksi apuna on käytetty testaukseen tarkoitettuja teknisiä työkaluja. Verkkopalveluiden saavutettavuus arvioidaan syksyllä 2019, jonka jälkeen saavutettavuusseloste päivitetään.

Anna palautetta verkkosivujen saavutettavuudesta

Huomasitko jonkin puutteen verkkopalvelumme saavutettavuudessa? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Yhteydenottokanavat

Kerro saavutettavuuspuutteesta palautelomakkeella
Kerro saavutettavuuspuutteesta sähköpostilla kirjaamo@naantali.fi

Tavoiteaikamme palautteeseen vastaamisessa on 2 viikkoa.

Valitusohje

Jos huomaat saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen, joka on Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ilmoituksen voit tehdä sähköpostilla osoitteeseen saavutettavuus@avi.fi tai kirjaamo.etela@avi.fi. Voit myös lähettää halutessasi ilmoituksen postitse osoitteeseen ESAVI kirjaamo, PL 1, 13035 AVI. Tutustu tarkemmin aluehallintoviraston valitusohjeisiin.

Asiasanat

Osallistuminen ja päätöksenteko
Demokratia