Kaavoitus

Kalenteri ja taustalla yleiskaava
Nähtävillä olevat kaavat
Ilmakuva Naantalista
Kaavoituskatsaus
Ote ajantasa-asemakaavasta
Kaavayhdistelmät

Asemakaavat ja ranta-asemakaavat

Rakennussunnittelu
Vireillä olevat asemakaavat
Ote ranta-asemakaavakartasta
Vireillä olevat ranta-asemakaavat
Ilmakuva Soinistentien pientaloalueen laajennusalueesta
Vahvistuneita asemakaavoja ja ranta-asemakaavoja

Yleiskaavat

Muutosalueiden sijainnit opaskartalla
Vireillä olevat yleiskaavat
Ote voimassa olevista yleiskaavoista
Voimassa olevat yleiskaavat