Kaavoitus

Kalenteri ja taustalla yleiskaava
Nähtävillä olevat kaavat
Asuntomessualueen kaava ja ilmakuva
Kaavoituskatsaus
Ote ajantasa-asemakaavasta
Kaavayhdistelmät

Asemakaavat

Rakennussunnittelu
Vireillä olevat asemakaavat
Ilmakuva Soinistentien pientaloalueen laajennusalueesta
Vahvistuneita asemakaavoja

Ranta-asemakaavat

Ote ranta-asemakaavakartasta
Vireillä olevat ranta-asemakaavat

Yleiskaavat

Muutosalueiden sijainnit opaskartalla
Vireillä olevat yleiskaavat
Ote voimassa olevista yleiskaavoista
Voimassa olevat yleiskaavat