Koulukuljetukset

Kunta on velvollinen järjestämään koulukuljetuksen niille perusopetuksessa oleville kunnan alueella asuville oppilaille, joiden koulumatkan pituus kunnan osoittamaan lähikouluun yhteen suuntaan ylittää viisi kilometriä. Tämä koskee myös esiopetuksessa olevia oppilaita. Esiopetuksessa oleviin oppilaisiin sovelletaan 1. luokan oppilaita koskevia koulukuljetusperiaatteita, silloin kun he käyvät ainoastaan esiopetuksessa eivätkä ole muutoin päivähoidossa. Perusopetuksen 7. - 10. luokkien oppilaille koulukuljetukset järjestetään pääasiassa koulumatkan pituuden takia.

Naantalilaiset Turussa perusopetusta saavat oppilaat ovat oikeutettuja saamaan Fölin koululaiskortin. Lisätietoa koululaiskortista saat toimistosihteeriltä p. 044 733 4643.

lateral-image-left
Talouspäällikkö
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Matkapuhelinnumero
040 845 2325
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Sivistyspalvelut, Tullikatu 11