Hankkeet

Digitaidot tarjottimelle-hanke

Valtionavustus aikuisten digitaalisten taitojen vahvistamiseen (Opetushallitus 2019-2020)

Hankekumppanit: Auranlaakson kansalaisopisto, Auralan kansalaisopisto, Kaarinan kansalaisopisto, Lieto-opisto, Naantalin opisto, Paimion opisto, Saariston Kombi, Turun suomenkielinen työväenopisto ja Åbo Svenska Arbetarinstitut

Koordinoiva opisto: Auralan kansalaisopisto

Projektikoordinaattori: Mirkka Mattheiszen, p. 050-316 7709, mirkka.mattheiszen@aurala.fi

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeessa luodaan yhteinen Digitaidot-kurssitarjotin. Se pohjautuu Kansalaisopistojen liiton ja Turun suomenkielisen työväenopiston Kansalaisen digitaidot -kurssimalliin, ja jatkaa mallin käynnistämää digitaitojen opetuksen kehittämistä.Yhteinen digitarjotin vahvistaa ja laajentaa opistojen nykyistä tietotekniikan perusopetusta. Sen avulla tavoitetaan niitä kohderyhmiä, jotka eivät ole tottuneet käyttämään digitaalisia palveluja.

Kurssikuvaukset ja -sisällöt uudistetaan siten, että väline-, ohjelma-, ohjelmisto- tai käyttöjärjestelmälähtöisestä opetuksesta siirrytään osaamisperustaisuuteen. Uudella kurssitarjottimella opiskelija valitsee kurssin arjen tarpeestaan ja osaamistavoitteestaan käsin. Tarve voi liittyä esimerkiksi talousasioiden hoitoon, yhteydenpitoon tai turvalliseen digiympäristössä liikkumiseen.

Digitaitokurssien lisäksi toteutetaan mm. avoimia digityöpajoja, pulmapajoja sekä luentoja digirohkeudesta ja lisätyn todellisuuden roolista tulevaisuuden oppimisprosesseissa. Pilotoidaan pelien sekä QR- ja AR -teknologian hyödyntämistä eri oppiaineissa.

Oppijalle on tarjolla opintojen ohjausta ja -neuvontaa, jonka avulla hänen on mahdollista rakentaa omaa osaamispolkuaan useamman opiston digitaidot opintotarjonnasta.

Hanke tekee tiiviistä yhteistyötä kirjastojen ja yhdistysten kanssa.

Opistojen IlmE - ekososiaalisuuden ja ilmiöoppimisen integroiminen kansalaisopistotyöhön

Naantalin opisto huolehtii opettajistonsa ammattitaidon kehittämisestä. Olemme yhdessä 8 muun opiston kanssa saaneet Opetushallitukselta hankerahoitusta ajalle 2018–2019. Hankkeen aikana järjestämme koulutusta sekä pilottikursseja, joiden tavoitteena on ekososiaalisuuden ja ilmiöoppimisen integroiminen kansalaisopistotyöhön. Hankeopistot: Kaarinan kansalaisopisto (koordinaattori), Auralan kansalaisopisto, Lieto-opisto, Naantalin opisto, Paimion opisto, Raisio-opisto, Turun suomenkielinen työväenopisto ja Saariston kombi.