Hankkeet

AIKU - Kuvataidetta aikuisille tavoitteellisesti!

Hankkeessa laaditaan osaamisperusteisesti kuvattu aikuisten taiteen perusopetuksen (kuvataide) opetussuunnitelma. Hankkeessa mukana olevista kuvataideopettajista muodostetaan kehittäjäverkosto, joka laatii opetussuunnitelman sekä opetuksen toteuttamisen työsuunnitelman. Tavoitteena on kehittäjäverkoston opistojen kanssa yhteistyössä järjestää aikuisten taiteen perusopetusta syksystä 2024 alkaen muodostamalla yhteinen alueellinen pilottiopintoryhmä. Tavoitteena on tarjota opiskelijoille mielekkäitä ja kiinnostavia kokonaisuuksia, joissa otetaan huomioon kunkin opiston erityisosaaminen ja vahvuudet.

Hankkeen koordinaattori: Naantalin opisto

Hankekumppanit: Auranlaakson kansalaisopisto, Lieto-opisto ja Raisio-opisto

Hankkeen rahoittaja: Opetushallitus, hankeavustus 21 450 €

OSKU - Osaamisperusteisuus kurssikuvauksiin kansalais- ja työväenopistoissa

Opetushallituksen 100 % rahoittama hanke. Mukana ovat Kaarinan kansalaisopisto, Lieto-opisto, Naantalin opisto, Paimion opisto, Raisio-opisto, Skärgådens Kombi - Saariston Kombi, Turun suomenkielinen työväenopisto, Åbo svenska arbetarinstitut ja Auralan kansalaisopisto, joka koordinoi hanketta.

OSKU-hanke tarjoaa koulutusta opettajille, opistojen henkilöstölle sekä luottamushenkilöille. Kokonaisuus sisältää asiaa osaamisperusteista, arvioinnista ja kurssikuvausten sanoittamisesta sekä uudistuksen merkityksestä vapaassa sivistystyössä.