Hankkeet

Digitaidot hankelogo

Digitaidot tarjottimelle-hanke

Hankekumppanit: Auranlaakson kansalaisopisto, Auralan kansalaisopisto (koordinoiva opisto), Kaarinan kansalaisopisto, Lieto-opisto, Naantalin opisto, Paimion opisto, Saariston Kombi, Turun suomenkielinen työväenopisto ja Åbo Svenska Arbetarinstitut.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa luodaan yhteinen Digitaidot-kurssitarjotin. Se pohjautuu Kansalaisopistojen liiton ja Turun suomenkielisen työväenopiston Kansalaisen digitaidot -kurssimalliin. Yhteinen digitarjotin vahvistaa ja laajentaa opistojen nykyistä tietotekniikan opetusta. Sen avulla tavoitetaan niitä kohderyhmiä, jotka eivät ole tottuneet käyttämään digitaalisia palveluja.

Kurssikuvaukset ja -sisällöt uudistetaan siten, että väline-, ohjelma-, ohjelmisto- tai käyttöjärjestelmälähtöisestä opetuksesta siirrytään osaamisperustaisuuteen. Uudella kurssitarjottimella opiskelija valitsee kurssin arjen tarpeestaan ja osaamistavoitteestaan käsin. Tarve voi liittyä esimerkiksi talousasioiden hoitoon, yhteydenpitoon tai turvalliseen digiympäristössä liikkumiseen.

Digitaitokurssien lisäksi toteutetaan mm. avoimia digityöpajoja, pulmapajoja sekä luentoja digirohkeudesta ja lisätyn todellisuuden roolista tulevaisuuden oppimisprosesseissa. Pilotoidaan pelien sekä QR- ja AR -teknologian hyödyntämistä eri oppiaineissa.

Hanke tekee tiiviistä yhteistyötä kirjastojen ja yhdistysten kanssa.

Yhdessä enemmän

Opetushallituksen rahoittama hanke vuosille 2019–2020. Hankkeessa kehitetään henkilöstön yhteisöllisen pedagogiikan osaamista, aktiivista kansalaisuutta, digiosaamista sekä viestintää ja markkinointia.

Hankekumppanit: Paimion opisto, Kaarinan kansalaisopisto, Auralan kansalaisopisto, Auranlaakson kansalaisopisto, Lieto-opisto, Naantalin opisto, Raisio-opisto, Turun Suomenkielinen työväenopisto. Åbo Svenska Arbetarinstitut ja Saariston Kombi.

Koulutukset yhteistyössä Haaga-helia ammatillinen opettajakorkeakoulun kanssa. Ilmoittautumiset koulutuksiin Paimion sivuilla.

Koordinoiva opisto: Paimion opisto. Lisätiedot projektikoordinaattori KM Toni Koskinen, toni.koskinen@paimio.fi, puh. 050 4763 662.

Arvoista arviointiin ja taiteen perusopetuksen arvostukseen

Loimaan työväenopiston ja Naantalin opiston yhteishanke, jonka tavoitteena on opistojen taiteen perusopetuksen laadun kehittäminen. Tavoitteena on uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja arvioinnin laadun kehittäminen (ns. arvioinnin laatukirjan laatiminen) sekä oppilaan oppimisen kehitystä dokumentoivan ja arviointia tukevan verkkoportfolion luominen Peda.netiin

Parannetaan taiteen perusopetuksen näkyvyyttä ja tunnistettavuutta opistojen toiminta-alueilla vahvistamalla verkostoyhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa sekä luomalla taiteen perusopetukselle viestinnällinen ilme.

Hanketta koordinoi Loimaan työväenopisto.

Asiasanat

Kulttuuri ja vapaa-aika
Kasvatus ja koulutus