Hankkeet

Arvoista arviointiin ja taiteen perusopetuksen arvostukseen

Loimaan työväenopiston ja Naantalin opiston yhteishanke, jonka tavoitteena on opistojen taiteen perusopetuksen laadun kehittäminen. Tavoitteena on uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja arvioinnin laadun kehittäminen (ns. arvioinnin laatukirjan laatiminen) sekä oppilaan oppimisen kehitystä dokumentoivan ja arviointia tukevan verkkoportfolion luominen Peda.netiin

Parannetaan taiteen perusopetuksen näkyvyyttä ja tunnistettavuutta opistojen toiminta-alueilla vahvistamalla verkostoyhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa sekä luomalla taiteen perusopetukselle viestinnällinen ilme.

Hanketta koordinoi Loimaan työväenopisto.

OSKU - Osaamisperusteisuus kurssikuvauksiin kansalais- ja työväenopistoissa

Opetushallituksen 100 % rahoittama hanke. Mukana ovat Kaarinan kansalaisopisto, Lieto-opisto, Naantalin opisto, Paimion opisto, Raisio-opisto, Skärgådens Kombi - Saariston Kombi, Turun suomenkielinen työväenopisto, Åbo svenska arbetarinstitut ja Auralan kansalaisopisto, joka koordinoi hanketta.

OSKU-hanke tarjoaa koulutusta opettajille, opistojen henkilöstölle sekä luottamushenkilöille. Kokonaisuus sisältää asiaa osaamisperusteista, arvioinnista ja kurssikuvausten sanoittamisesta sekä uudistuksen merkityksestä vapaassa sivistystyössä.

Asiasanat

Kulttuuri ja vapaa-aika
Kasvatus ja koulutus