Hankkeet

Digitaidot hankelogo

Digitaidot tarjottimelle-hanke

Hankekumppanit: Auranlaakson kansalaisopisto, Auralan kansalaisopisto (koordinoiva opisto), Kaarinan kansalaisopisto, Lieto-opisto, Naantalin opisto, Paimion opisto, Saariston Kombi, Turun suomenkielinen työväenopisto ja Åbo Svenska Arbetarinstitut.

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeessa luodaan yhteinen Digitaidot-kurssitarjotin. Se pohjautuu Kansalaisopistojen liiton ja Turun suomenkielisen työväenopiston Kansalaisen digitaidot -kurssimalliin. Yhteinen digitarjotin vahvistaa ja laajentaa opistojen nykyistä tietotekniikan opetusta. Sen avulla tavoitetaan niitä kohderyhmiä, jotka eivät ole tottuneet käyttämään digitaalisia palveluja.

Kurssikuvaukset ja -sisällöt uudistetaan siten, että väline-, ohjelma-, ohjelmisto- tai käyttöjärjestelmälähtöisestä opetuksesta siirrytään osaamisperustaisuuteen. Uudella kurssitarjottimella opiskelija valitsee kurssin arjen tarpeestaan ja osaamistavoitteestaan käsin. Tarve voi liittyä esimerkiksi talousasioiden hoitoon, yhteydenpitoon tai turvalliseen digiympäristössä liikkumiseen.

Digitaitokurssien lisäksi toteutetaan mm. avoimia digityöpajoja, pulmapajoja sekä luentoja digirohkeudesta ja lisätyn todellisuuden roolista tulevaisuuden oppimisprosesseissa. Pilotoidaan pelien sekä QR- ja AR -teknologian hyödyntämistä eri oppiaineissa.

Hanke tekee tiiviistä yhteistyötä kirjastojen ja yhdistysten kanssa.

Opistojen IlmE - ekososiaalisuuden ja ilmiöoppimisen integroiminen kansalaisopistotyöhön

Naantalin opisto huolehtii opettajistonsa ammattitaidon kehittämisestä. Olemme yhdessä 8 muun opiston kanssa saaneet Opetushallitukselta hankerahoitusta ajalle 2018–2019. Hankkeen aikana järjestämme koulutusta sekä pilottikursseja, joiden tavoitteena on ekososiaalisuuden ja ilmiöoppimisen integroiminen kansalaisopistotyöhön. Hankeopistot: Kaarinan kansalaisopisto (koordinaattori), Auralan kansalaisopisto, Lieto-opisto, Naantalin opisto, Paimion opisto, Raisio-opisto, Turun suomenkielinen työväenopisto ja Saariston kombi.

Yhdessä enemmän

Opetushallituksen rahoittama hanke vuosille 2019-2020. Hankkeessa kehitetään henkilöstön yhteisöllisen pedagogiikan osaamista, aktiivista kansalaisuutta, digiosaamista sekä viestintää ja markkinointia.

Hankekumppanit: Paimion opisto, Kaarinan kansalaisopisto, Auralan kansalaisopisto, Auranlaakson kansalaisopisto, Lieto-opisto, Naantalin opisto, Raisio-opisto, Turun Suomenkielinen työväenopisto. Åbo Svenska Arbetarinstitut ja Saariston Kombi.

Koordinoiva opisto: Paimion opisto