Hankkeet

OSKU - Osaamisperusteisuus kurssikuvauksiin kansalais- ja työväenopistoissa

Opetushallituksen 100 % rahoittama hanke. Mukana ovat Kaarinan kansalaisopisto, Lieto-opisto, Naantalin opisto, Paimion opisto, Raisio-opisto, Skärgådens Kombi - Saariston Kombi, Turun suomenkielinen työväenopisto, Åbo svenska arbetarinstitut ja Auralan kansalaisopisto, joka koordinoi hanketta.

OSKU-hanke tarjoaa koulutusta opettajille, opistojen henkilöstölle sekä luottamushenkilöille. Kokonaisuus sisältää asiaa osaamisperusteista, arvioinnista ja kurssikuvausten sanoittamisesta sekä uudistuksen merkityksestä vapaassa sivistystyössä.

Asiasanat

Kulttuuri ja vapaa-aika
Kasvatus ja koulutus