Naantalin lumo - Arvokkaita luontokohteita Naantalissa

Talvinen kalliomaisema Naantalissa

Naantalin luontoympäristöstä löytyy lukuisia pienialaisia suojelukohteita, kuten erityisen arvokkaita luontotyyppejä: jalopuumetsiköitä, pähkinäpensaslehtoja, tervaleppäkorpia ja katajaketoja. Luontotyyppejä on kunnan eri osissa, mutta erityisesti voi mainita Luonnonmaan eteläpuolella sijaitsevan Lapilan saaren, joka on luonnoltaan hyvin monimuotoinen jalopuumetsiköineen ja pähkinäpensaslehtoineen.

Armonlaaksontien ja Luolalan teollisuusalueiden väliin jäävä Luolalanjärvi on sijainnistaan huolimatta maakunnallisesti arvokas lintuvesistö, jonka rantoja kiertää kaupungin ylläpitämä luontopolku. Luolalanjärveltä löytyy myös kaksi lintutornia, joilla voi käydä seuraamassa lintujen kevät- ja syysmuuttoa, sillä Luolalanjärvi toimii erityisesti lintujen muuton aikaisena levähdysalueena.

Laajempia suojelualueita Naantalista löytyy Rymättylän eteläosista, jossa on Aasla Kramppi-niminen Natura-alue. Pakinaisten saaristossa on myös useita suojeltuja saaria, jotka kuuluvat samoin Natura 2000-verkostoon. Pääsääntöisesti Naantalin luonnonsuojelualueet sijaitsevat yksityisten mailla.

Hyviä näköalapaikkoja Naantalissa

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita kallioalueita löytyy Naantalin saaristosta useitakin: Isoluodolta Aaslaluodon koillisosasta Rymättylästä, Sannaistenlahden pohjoispuolelta Merimaskusta, Niulalahden pohjoisrannalta Rymättylästä, Kaukkostenjärven itäpuolelta Livonsaaresta, Airismaan pohjoisrannalta läheltä Uutiskuvanlahtea sekä Luonnonmaan itäkärjestä Ajonpäältä. Kirkkojärven eteläpuolella Rymättylässä on maakunnallisesti arvokas kallioaluekokonaisuus "Hujavuori-Kööpelivuori",  joka on geologisesti ja maisemallisesti merkittävä ja suosittu näköalapaikka.

Muita hyviä näköalapaikkoja löytyy toki muitakin, kuten Naantalin kenties tunnetuin maisemapaikka Kuparivuori, joka sijaitsee aivan kivenheiton päässä Naantalin vanhasta kaupungista.

Ympäristöpäällikkö
Organisaatio
Tekniset palvelut
Matkapuhelinnumero
040 482 4340
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, Pl 43

Ympäristönsuojelutarkastaja
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 442
Matkapuhelinnumero
044 733 4618
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2